De allra flesta vet och kan skriva under på att marknadsföring är viktig för ett företags framgång. Det har däremot varit svårt att definiera exakt hur viktig den är då många marknadsaktiviteter, till skillnad från till exempel sälj, traditionellt sett har varit svåra att mäta. Idag ser det annorlunda ut. I och med att marknadsfunktionen…

Läs mer

Förändrade köpbeteenden och allt mer digitala kundresor har påverkat B2B-marknadsföringen från grunden. Så mycket ”nytänkande” som gjorts de senaste fem åren, där inarbetade sanningar ställts på kant och invanda arbetssätt omprövats, har inte skett sammantaget på 20 år dessförinnan. Ju mer av sin informationsinsamling och problemlösning B2B-köpare väljer att göra själva på nätet, desto viktigare blir…

Läs mer

Det finns flera fördelar med att engagera fler än marknadsavdelningen i content marketing-arbetet. Inte minst för att det är ute i verksamheten som den värdefulla kunskapen finns som kan hjälpa dina kunder att köpa. Kanske är det i konsultgruppen, inom produktledningen eller på FoU-avdelningen, du hittar de personer som har bäst koll på kundutmaningarna och…

Läs mer

Rollen som marknadsförare har förändrats en hel del de senaste åren. Ibland ställer jag mig frågan hur en marknadsplan idag skiljer sig från vad jag lärde mig på universitetet för sisådär 20 år sedan. Min slutsats är att marknadsplanen som sådan kanske inte har förändrats så mycket. Den består fortfarande av ungefär samma beståndsdelar som den…

Läs mer

Målet med content marketing är att hjälpa potentiella köpare genom beslutsprocessen, från probleminsikt till lösning och affär. Ett sätt att driva mer trafik till ditt content är att annonsera online. Gör du det bra kan du se till att rätt budskap träffar rätt person i precis rätt tidpunkt. Den typiska B2B-kunden har i genomsnitt kommit två…

Läs mer

Lägger du timmar på att skriva en text, men väljer bild på måfå? Eller kanske ingen alls? Då är det dags att tänka om. Bilder blir nämligen allt viktigare för att fånga, engagera och förankra budskapen i din B2B-marknadsföring. ”En bild säger mer än tusen ord”. Nej, riktigt så fungerar det förstås inte. En bild…

Läs mer

Det är 2017 och nyhetsflödet fylls av spaningar för vad vi kan förvänta oss under det nya året. Många av dem luftiga och svåra att applicera på det egna marknadsföringsarbetet. Vi vände oss därför till vår vän Thomas Barregren på kommunikations- och mjukvarubyrån KNTNT och bad honom ge sina konkreta tips till dig som arbetar med…

Läs mer

B2B-företagens syn på kundtidningar förändras. Från att många sett den tryckta kundtidningen som kronjuvelen i det redaktionella arbetet väljer allt fler att tänka ”digitalt först”. Redaktionella portaler, digitala magasin och nyhetsbrev som samlar artiklar och rörligt material blir allt viktigare som grundpelare för content marketing-arbetet.  Förändringen har skett successivt. Medan företag som påbörjat sitt redaktionella…

Läs mer
Content bränsle för din marketing automation

Under mina år som konsult för marketing automation-systemen Hubspot, Pardot och Sharpspring har jag stött på både nöjda och missnöjda kunder. Lyssnar man till Hubspot eller någon av de andra stora verktygsleverantörerna ses detta som en hädelse. Deras inställning är att du med säkerhet kommer att bli nöjd, eftersom verktyget är bra! Bakom påståendet ligger…

Läs mer

Idag finns det få andra marknadsföringsstrategier som erbjuder fler möjligheter än content marketing. Med tillgångar som kanaler att kommunicera i, marketing automation-system för att fånga upp leads och relevanta budskap att förmedla kan content marketing bli en framgångssaga för ditt B2B-företag. Men hur ska vi handskas med de till synes obegränsade möjligheterna, och kan det…

Läs mer