August är företagets yngsta medarbetare med bakgrund från Hundstallet. Hans arbetsuppgifter är huvudsakligen personal- och kundvårdsrelaterade, men han ansvarar även för facility managent-frågor med fokus på kvalitetstestning av företagets inredning. August drivs av glädjen i mötet med nya människor och har stundtals svårt att tämja sin iver och nyfikenhet i kontakten med våra kunder. Bland kollegorna upplevs han som en livsbejakande slacker. August har tidigare gått valpkurs i vardagslydnad och har nu planer på vidareutbildning.