Malin har arbetat med marknadsföring, affärsutveckling och produktledning inom B2B i 20 år. Hon har bred erfarenhet från internationella storföretag och små entreprenöriella bolag. Hon har varit marknadschef på telekomoperatören 3 med ansvar för produktledning och marknadsföring mot företagssegmentet och har internationell erfarenhet av att bygga och leda en produktledning på Ericsson i Asien. Idag är Malin kommunikationsstrateg , marknadskonsult, skribent och en flitigt anlitad föreläsare och workshopledare. Hon har en civilingenjörsexamen i Industriell Ekonomi.