Marina har sedan 2002 arbetat med strategisk och operativ marknadsföring på B2B-företag inom konsult- och IT-branschen. Marina kallar sig gärna stolt generalist och har tack vare erfarenhet från små och medelstora företag bred erfarenhet från strategiarbete, planering och projektledning till att hands-on driva och genomföra leadsgenererande aktiviteter, skriva innehåll samt nyttja digitaliseringens möjligheter optimalt. Marina har en civilekonomexamen från Linköpings universitet och en Master i Marketing från University of Western Australia.