ADDQ

ADDQ

Med inbound marketing attraherar ADDQ både nya kunder och medarbetare

Konsultföretaget ADDQ kontaktade Hägvall & Sjöman (numera Crescando, reds. anm.) sommaren 2014. Med nya tillväxtmål krävdes ett utökat marknadsföringsarbete i syfte att stärka marknadspositionen och öka försäljningen baserat på en tydligare målgruppsbild.

”Vi upplevde att vår marknadskommunikation inte speglade vårt erbjudande och vad ADDQ står för. Vi insåg att vi behövde ändra vårt sätt satt kommunicera och hittade mycket bra content i ämnet hos Hägvall & Sjöman.”
– Marie Sundbom, marknadschef på ADDQ

Arbetet inleddes med en serie workshops tillsammans med ADDQs medarbetare samt telefonintervjuer med ett antal kunder. Resultatet la grunden för en fördjupad målgruppsdefinition med personas samt en ny budskapsplattform och en plan för det framtida content marketing-arbetet. Strategin la också grunden för en utvecklingen av nya www.addq.se.

”När vi började arbeta med content och Inbound Marketing fick vi ett helt nytt sätt att uttrycka oss på. Det förändrade vårt sätt att tänka generellt i företaget. Nu har vi ett större målgruppstänk än tidigare och utgår hela tiden från det när vi kommunicerar. Med bra och relevant content visar vi att vi kan vad vi gör – något som inte bara attraherar nya kunder, utan även nya medarbetare att ansluta sig till oss.”

Idag skapar ADDQs medarbetare själva grundmaterialet till merparten av  det content som skapas. Hägvall & Sjöman hjälper till med redaktionell planering och styrning samt bearbetning, redigering och paketering . På så sätt har ADDQ skapat en kontinuitet och stabil grund för att automatiseras flödena i det löpande content marketing-arbetet.

”Samarbetet med Hägvall & Sjöman fungerar jättebra! Vi är supernöjda med resultatet – både målgruppsarbetet och de teman vi bygger vårt content på.”

Dela:

VILL DU OCKSÅ HA HJÄLP?

Varmt välkommen att höra av dig så berättar vi hur vi kan hjälpa dig och ditt företag utveckla er B2B-marknadsföring!

KONTAKTA OSS