Elskling

ELSKLING STÄRKER SIN B2B-POSITION MED DIGITAL KUNSKAPSPORTAL

Elskling hjälper både företagskunder och privatpersoner att jämföra elpriser från Sveriges samtliga elhandelsbolag och välja rätt elavtal. När företaget hörde av sig till Hägvall & Sjöman (numera Crescando, reds. anm.) var de redan starka på B2C-sidan men ville ha hjälp med B2B-marknadsföringen.

STRATEGI BASERAT PÅ KUNDINSIKTER

Samarbetet inleddes med en kundundersökning bland Elsklings alla tidigare företagskunder för att kartlägga behov, drivkrafter och utmaningar. Undersökningen följdes upp med en serie workshops som tillsammans la grunden för en målgruppssegmentering och en budskapsplattform inför det fortsatta arbetet.

first-quote-purple

Vi hade försökt att nå företagsmarknaden med traditionell marknadsföring en längre tid. När jag sökte efter en partner som kunde hjälpa oss placerade sig Hägvall & Sjöman högt i det organiska söket – det tolkade jag som ett bra tecken.

– Faraz Azima, VD för Elskling.se

CONTENT PRODUKTION

Idag består samarbetet av redaktionell styrning och löpande content-produktion med fokus på att utbilda och inspirera företag och bostadsrättsföreningar till att byta elavtal och spara pengar.

first-quote-green

Hos privatkunden uppfyller traditionell marknadsföring sitt syftet. Men på B2B-sidan vill vi istället positionera oss högt i sökmotorerna och alltid finnas i periferin hos kunderna genom de regelbundna nyhetsbreven. Det är en utmaning att trigga företag till att byta el, men när de väl står inför processen ska vi alltid vara topp of mind. Det innebär ett långsiktigt marknadsföringsarbete.

– Faraz Azima, VD för Elskling.se

 

first-quote-green

Content-portalen ger länkkraft och ökar sökbarheten. Tanken är att den även ska fungera som ett komplement till våra Q&A. Kunden ska enkelt kunna hitta information som gör hen bekväm i processen. Där har kundcasen bidragit till ett ökat förtroende för vår tjänst.

– Faraz Azima, VD för Elskling.se

 

DIGITAL KUNSKAPSPORTAL

Som ett led strategin skapades den digitala kunskapsportalen Relevant, där allt content publiceras och dit trafiken drivs, bland annat genom regelbundna nyhetsbrev. Det kontinuerliga marknadsföringsarbetet har både ökat trafiken till webben, hjälpt att stärka Elsklings position som oberoende kunskapsledare på den svenska elmarknaden och bidragit till ökad försäljning.

Förutom att söka nya kunder så har Crescando skapat uppgraderingskampanjer mot den befintliga kundkretsen.

Dela: