Gyproc Saint-Gobain

Gyproc Saint-Gobain

GEDIGET PERSONA-ARBETE SPETSAR TILL GYPROC SAINT-GOBAINS MARKNADSKOMMUNIKATION

Gyproc, som är en del av den världsledande byggmaterialkoncernen Saint-Gobain, erbjuder flexibla lösningar för ljudisolering, brandskydd och fuktresistens som säkerställer god inomhusmiljö. Gyproc valde att samarbeta med Crescando eftersom de behövde hjälp med att bli mer precisa i kommunikationen med sin målgrupp.

first-quote-green

Vi kände att vi behövde få bättre koll på vår målgrupp och definiera alla de olika rollerna som finns hos de företag vi säljer till och också ta reda på vilka olika utmaningar de står inför.

– Mia Strömberg, fd Marketing communication manager på Gyproc Saint-Gobain

 

MARKNADSSTRATEGI BASERAT PÅ KUNDINSIKT

Som inledande fas i arbetet genomförde Crescando en kundinsiktsstudie som omfattade djupintervjuer med personer på flera nivåer inom målgruppen, arkitekter, byggentreprenörer och återförsäljare. Utifrån insikterna från djupintervjuerna genomfördes ett antal workshops, för att tillsammans med utvalda medarbetare inom Gyproc arbeta fram personas som grund för en tydligare definiering av målgruppen. Utifrån dessa personas och deras utmaningar skapades en budskapsplattform som i sin tur bröts ned till en taktisk redaktionell plan för Gyprocs arbete med content marketing.

first-quote-purple

Persona-arbetet har hjälpt oss att få en bättre förståelse för vilka vi ska skapa vårt content för, så vi verkligen kan fördjupa oss i vad vi skulle kunna skriva om för att tilltala dem.

– Mia Strömberg, fd Marketing communication manager på Gyproc Saint-Gobain

FRÅN HEMSIDA TILL HUB FÖR INBOUND OCH CONTENT MARKETING

För att skapa en central samlingsplats för och kunna driva trafik till det nyskapade innehållet fick Crescando även i uppdrag att utveckla en contentportal åt Gyproc. Med en dedikerad plats för innehåll riktat mot specifika personas i målgruppen kan Gyproc närma sig sina kunder både i ett marknads- och kommunikationssyfte och ur ett säljperspektiv. Portalen skapar också nya möjligheter att använda sig av call-to-actions.

first-quote-green

Arbetet med Crescando har fungerat jättebra! Vi har får många råd och tips på hur vi ska spetsa till vår kommunikation mot vår målgrupp.

– Mia Strömberg, fd Marketing communication manager på Gyproc Saint-Gobain

 

FÖR NYA OCH BEFINTLIGA KUNDER

Som resultat av samarbetet ser Gyproc att de har blivit mer precisa i sin budskapsformulering och mer strukturerade i sin kommunikation. De har också identifierat fler mätbara resultat i form av ökad trafik till webbsajten och ökad trafik från sociala medier. Något Mia tror kommer fortsätta att öka i framtiden.

Förutom att söka nya kunder har Crescando skapat uppgraderingskampanjer mot den befintliga kundkretsen.

Dela: