Net1

Net1

Personas och behovsorienterad marknadsföring gör Net1 till ett starkt alternativ på företagsmarknaden

Bredbandsleverantören Net1 var länge det enda alternativet för privatpersoner som bor i områden med begränsad täckning. När de för drygt ett år sedan även började fokusera på lösningar för företagsmarknaden vände de sig till Hägvall & Sjöman (numera Crescando, reds. anm.) för hjälp.

Initialt togs en marknadsstrategi och budskapsplattform fram tillsammans med Net1s ledning. Mycket av arbetet gick ut på att vända på perspektiven och hjälpa Net1 att utforma sin marknadsföring utifrån kundens behov istället för klassisk produktmarknadsföring.

”När vi gav oss in på B2B-marknaden insåg vi att vi måste börja kommunicera med företag i ett mycket tidigare skede av köpprocessen. Hägvall & Sjömans fick oss att förstå att vi måste kommunicera olika mot olika målgrupper och inte bara produktorienterat.”Kim Schwerin, marknadschef Net1

För att få djupare inblick och kunskap om målgruppen skapades personas utifrån behov, drivkrafter, beslutskriterium samt roll i köpprocessen. Därefter togs kommunikativa teman och budskap kopplade mot målgrupp och personas fram.

Idag hjälper Hägvall & Sjöman Net1 med det löpande content-arbetet genom redaktionell syrning och content-produktion, med allt från tekniska guider och artiklar till inspirerande kundcase. Som ett led i strategin skapades en content-portal där allt content publiceras och dit trafiken drivs, bland annat genom det månatliga nyhetsbrevet.

”Jag använder materialet till väldigt mycket, bland annat genom smarta formulär som hjälper mig att mäta och kommunicera med kunder i flera månader. Kundcasen fungerar även som fantastiskt underlag för säljkåren.”

De fokuserade marknadsinsatserna har hjälpt Net1 att börja positionera sig som ett starkt alternativ, även på företagsmarknaden.

”Jag har verkligen varit nöjd med samarbetet med Hägvall & Sjöman från första dagen.” 

Dela:

VILL DU OCKSÅ HA HJÄLP?

Varmt välkommen att höra av dig så berättar vi hur vi kan hjälpa dig och ditt företag utveckla er B2B-marknadsföring!

KONTAKTA OSS