Net1

Net1

PERSONAS OCH BEHOVSORIENTERAD MARKNADSFÖRING GÖR NET1 TILL ETT STARKT ALTERNATIV PÅ FÖRETAGSMARKNADEN

Bredbandsleverantören Net1 var länge det enda alternativet för privatpersoner som bor i områden med begränsad täckning. När de för drygt ett år sedan även började fokusera på lösningar för företagsmarknaden vände de sig till Crescando för hjälp.

MARKNADSFÖRING UTIFRÅN KUNDENS BEHOV

Initialt togs en marknadsstrategi och budskapsplattform fram tillsammans med Net1:s ledning. Mycket av arbetet gick ut på att vända på perspektiven och hjälpa Net1 att utforma sin marknadsföring utifrån kundens behov istället för klassisk produktmarknadsföring.

first-quote-purple

När vi gav oss in på B2B-marknaden insåg vi att vi måste börja kommunicera med företag i ett mycket tidigare skede av köpprocessen. Crescando fick oss att förstå att vi måste kommunicera olika mot olika målgrupper och inte bara produktorienterat.

– Kim Schwerin, marknadschef på Net1

CONTENT & INBOUND MARKETING

För att få djupare inblick och kunskap om målgruppen skapades personas utifrån behov, drivkrafter, beslutskriterium samt roll i köpprocessen. Därefter togs kommunikativa teman och budskap kopplade mot målgrupp och personas fram.

Crescando stöttade därefter Net1 med det löpande content-arbetet genom redaktionell syrning och content-produktion, med allt från tekniska guider och artiklar till inspirerande kundcase. Som ett led i strategin skapades en content-portal där allt content publiceras och dit trafiken drivs, bland annat genom det månatliga nyhetsbrevet.

first-quote-green

Jag använder materialet till väldigt mycket, bland annat genom smarta formulär som hjälper mig att mäta och kommunicera med kunder i flera månader. Kundcasen fungerar även som fantastiskt underlag för säljkåren.

– Kim Schwerin, marknadschef på Net1

 

first-quote-green

Jag har verkligen varit nöjd med samarbetet med Crescando från första dagen.

– Kim Schwerin, marknadschef på Net1

 

ETABLERA SIG SOM ETT STARKT ALTERNATIV INOM B2B

De fokuserade marknadsinsatserna har hjälpt Net1 att börja positionera sig som ett starkt alternativ, även på företagsmarknaden.

Dela: