SÅ ARBETAR VI

EN ARBETSMETODIK SOM GER RESULTAT

En text som beskriver hur vi har lång erfarenhet av att hjälpa framgångsrika B2B-företag nå ännu längre med hjälp av klokskap, välbeprövade processer och olika verktyg.

Erfarenhet från många tidigare projekt och ett nyfiket intresse för det senaste gör att vi har koll på aktuella trender inom inbound marketing B2B. Det gör oss till en stark partner både för dig som just är i färd med att börja din inbound-resa och dig som kommit en bit på vägen. Med hjälp av beprövade processer och modeller stöttar vi arbetet och hjälper dig skapa ett effektivt arbetsflöde för din inbound marketing B2B. På så sätt kommer du snabbt igång med din inbound-strategi och det löpande arbetet med att generera mer leads och få nya kunder. Vi erbjuder också det stöd du behöver både i ditt content marketing-arbete och för att generera och vårda nya leads med hjälp av marketing automation. Har du redan en systemlösning på plats men har svårt att se resultat jackar vi in i de verktyg du har och hjälper dig lyckas!

1. MÅLSÄTTNING

Med inbound marketing attraherar du nya kunder med relevant innehåll som inspirerar och adderar värde under hela köpresan. Framgångsreceptet är en tydlig strategi, bra content och rätt verktyg för aktivering och digital leadsgenerering.

2. KUNDINSIKT

En tydlig content-strategi säkerställer att du tar fram content som intresserar, inspirerar och engagerar din målgrupp –  så att du kan bygga relationer som leder till mer affärer. Lär känna dina personas, sätt dina budskap och bestäm hur du bäst paketerar din berättelse.

3. KOMMUNIKATIVT RAMVERK

En position som kunskapsledare, Thought Leader, väcker intresse, bygger förtroende och utvecklar affären. Vi hjälper dig att lyfta fram det som gör ditt företag unikt och som hjälper dina kunder på resan från utmaning till lösning och nya affärsmöjligheter.

4. CONTENT-PRODUKTION

Har du en tydlig bild av hur ditt företags produkter och tjänster skapar värde och hjälper era kunder lyckas i sin vardag? Ett välpaketerat värdeerbjudande är nyckeln till att flytta fokus från produkt och tjänst till en värdebaserad kunddialog.

5. AKTIVERING

För att lyckas i det digitala landskapet måste marknad och sälj dra åt samma håll. Marketing-Sales alignment handlar om att hitta en gemensam målbild, bild hur respektive roll ska bidra och en konkret plan för hur samarbetet ska se ut.

6. MÄTNING & UPPFÖLJNING

Fokusera din marknadsföring dit den gör mest nytta. Account Based Marketing ökar relevansen och träffsäkerheten i din kommunikation genom att vända sig till utvalda konton, befintliga eller potentiella kunder, istället för den breda marknaden.

KUNDER OCH PROJEKT

Siemens

SIEMENS HÅLLBARHETSKAMPANJ – FRÅN ETT UPPENBART VARFÖR TILL ETT KONKRET HUR Samarbetet mellan Siemens och Crescando inleddes i början av 2021 med en kampanj om simulering och virtuell driftsättning för industrin. Därefter…

Läs vidare

IOPSYS

GRÄNSÖVERSKRIDANDE SAMARBETEN EN FRAMGÅNGSFAKTOR NÄR IOPSYS SATSAR PÅ CONTENT OCH INBOUND MARKETING Mjukvaruföretaget IOPSYS har huvudkontor i Stockholm och kunder över hela världen. De är ett framåtlutat företag med höga…

Läs vidare
Crescando hjälper Strålfors

PostNord Strålfors

POSTNORD STRÅLFORS VÄNDER PÅ DIALOGEN OCH KOMMUNICERAR UTIFRÅN KUNDENS UTMANINGAR OCH BEHOV PostNord Strålfors är en nordisk aktör inom digitala och fysiska affärskritiska kommunikationslösningar för stora och medelstora organisationer. Med…

Läs vidare