Smartoptics

Smartoptics

SMARTOPTICS FLYTTADE FOKUS FRÅN TEKNIK TILL KUNDNYTTA MED CONTENT MARKETING, KUNDANPASSAT INNEHÅLL OCH METODISKT SEO-ARBETE

Smartoptics som erbjuder lösningar för fiberoptiska nät växte snabbt, både på nationell och global nivå. Inom organisationen fanns stor teknisk kompetens, men inom marknadsföring och kommunikation saknades samma spetskompetens. Med den insikten vände sig företaget till Crescando för hjälp.

RESAN BÖRJAR I FÖRSTÅELSE OM KUNDERNAS BEHOV

Samarbetet inleddes med en kundinsiktstudie där bemötandet från kunderna var positivt: företaget uppfattades som trevligt och kunnigt med bra produkter – men kommunikationen som alldeles för teknisk. Med den insikten som grund blev det tydligt att det fortsatta marknadsföringsarbetet behövde fokusera på att förklara och förenkla genom att producera relevant innehåll med kundens behov och frågor, inte Smartoptics djupa tekniska kompetens, som utgångspunkt.

first-quote-purple

När Crescando presenterade sin syn på content marketing var allt nytt för mig. Vi förstod att vi inte kunde fortsätta skriva massa tekniska texter och hoppas att någon skulle hitta det. Över de senaste åren har vi lärt oss att jobba med budskap, teman och personas.

– Anette Engman, Marknadsprojektledare Smartoptics

LÖPANDE CONTENT-PRODUKTION

En viktig hörnsten i Smartoptics uppdaterade marknadsföringsstrategi blev därför att börja ett metodiskt arbetet med content marketing, i syfte att inspirera, entusiasmera och utbilda både befintliga och potentiella kunder.

Idag produceras kundcase med praktiska tillämpningar, inspirerande artiklar och informativa guider och whitepapers löpande. Också produktmarknadsföringen görs numer i linje med kundernas önskan om mer lättförstådd information. Allt material produceras på engelska.

>> Här kan du läsa mer av det innehåll som producerats

 

RÖRLIGT INNEHÅLL GÖR BERÄTTELSEN MER PERSONLIG

För att göra berättelsen mer personlig och fortsätta göra det komplexa begripligt valde Smartoptics att komplettera sitt skrivna content med rörligt. Här delar interna och externa experter, partners och kunder med sig av sina tankar och erfarenheter från marknaden för smarta fiberlösningar.

När det kom till att visualisera enkelheten hos företagets nyaste lösningar för 100 GB fiberuppkopplingar kom expertisen från helt annat håll. I filmen "As easy as this" visar VD:s elvaåriga dotter hur lätt det är att få till en fiberanslutning med Smartoptics.

>> Besök Smartoptics på Youtube för mer rörligt innehåll

 

NY FÖRETAGSWEBB OCH INTEGRERAD MARKETING AUTOMATION

Parallellt med content-produktionen har Crescando i nära samarbete med Smartoptics digitalbyrå hjälpt företaget till en ny företagswebb. Målet: att gå från statisk produktpresentation till en webbplats som gör det enkelt för kunder att navigera rätt och köpa.

För att driva trafik till webben aktiveras allt content löpande genom digitala nyhetsbrev och i sociala medier. För att sy ihop marknad- och säljaktiviteterna och stötta arbetet med att generera och vårda leads använder sig Smartoptics av HubSpot marketing automation. Genom den tighta integrationen mellan HubSpot Marketing Hub och Sales Hub jobbar Smartoptics idag med en helt integrerad lösning för sina marknads- och säljprocesser.

Ny webb Smartoptic 2
first-quote-green

Idag har vi en hubb som vi arbetar från och är väldigt stolta över. Vi ser även resultat av SEO-arbetet varje dag i form av flera hundra nya kontakter i månaden. Nu är vi halva vägen genom automatiseringen. Vi har bara skrapat på ytan men ser redan affärsnyttan. Det är en fantastisk resa som bara har börjat.

– Anette Engman, Marknadsprojektledare Smartoptics

 

MÄTBARA RESULTAT REDAN FÖRSTA ÅRET

Att inbound marketing och en satsning på relevant och inspirerande content var rätt för Smartoptics blev tydligt när trafiken och antalet inkommande leads började öka i snabb takt.

Trafiken från de organiska sökresultaten i Google ökade med närmare 500 % de första året, antalet inkommande leads med hela 2000%. Ytterligare ett år senare hade antalet leads ökat med hela 35 gånger (3500 %) sedan inbound och content marketing introducerades som marknadsföringsmetod.

first-quote-purple

Varje månad ser vi en ökning både gällande trafik, leads och kunder. Idag finns en tydlig koppling mellan vårt engagemang på nätet och vår försäljning.

– Anette Engman, Marknadsprojektledare Smartoptics
Dela: