INTEGRITETSPOLICY

INTEGRITETSPOLICY

Version 1.1 den 18 maj 2018

Vi på Crescando värnar om integritetsfrågor. Därför har vi tagit fram denna Integritetspolicy där vi förklarar vilken data vi samlar in, vad vi använder den till och hur du kan utöva dina rättigheter. Vi hoppas du tar dig tid läsa Integritetspolicyn så att du förstår hur vi agerar för att skydda din integritet.

Crescando följer dessa riktlinjer:

  • Vi samlar inte in mer information än nödvändigt
  • Vi använder inte dina uppgifter till annat än vad vi har specificerat
  • Vi behåller inte dina uppgifter längre än nödvändigt
  • Vi sprider inte dina uppgifter till tredje part

1. Insamling av information och spårning

Du kan besöka vår webbplats utan att lämna ifrån dig någon personlig information. Crescando använder Google Analytics och cookies för att förbättra vår service, användarvänligheten och för att analysera hur webbplatsen används. Bortsett från den ungefärliga platsen (IP-adress), är informationen som Google Analytics samlar in mestadels anonyma trafikdata som webbläsarinformation, enhet och språk. Vi använder den insamlade informationen används för att skapa en överblick över hur webbplatsen används.

Vår webbplats använder cookies för att tillhandahålla tjänster, anpassa annonser och analysera trafik. Genom att använda webbplatsen godkänner du användningen av cookies. Om du inte vill tillåta cookies kan du välja att ändra inställningar i din webbläsare.

2. När du kontaktar oss

Om du väljer att kontakta oss under ditt besök på vår webbplats kommer den personliga information som du lämnar att sparas i vårt CRM-system SharpSpring. Informationen du anger i formulär (personlig information som till exempel ditt namn, e-post, telefonnummer) kommer att hanteras och lagras så att vi kan kontakta dig och besvara din förfrågan, och/eller ge dig tillgång till våra tjänster. Dina kontaktuppgifter kan också komma att användas av oss för att marknadsföra våra tjänster eller dela annan information som vi tror kan vara av intresse för dig. När du har valt att kontakta oss kopplar vi även ditt beteende som besökare på webbplatsen till din personliga information.

3. I rekryteringsprocesser

Om du söker en ledig tjänst hos Crescando lagrar och hanterar vi informationen i rekryteringssyfte, för att till exempel kunna kontakta dig. Om du samtycker till framtida rekryteringsmöjligheter, kan vi även komma att lagra informationen upp till 12 månader efter vår senaste kontakt i syfte att eventuellt kontakta dig för en senare uppföljning.

4. Rättsliga grunder för behandling av personuppgifter

För att samla in och hantera personuppgifter krävs så kallad rättslig grund, det vill säga att det finns stöd i lagen för att göra det. På Crescando behandlar vi personuppgifter utifrån tre rättsliga grunder: genom samtycke, intresseavvägning och för att kunna fullgöra våra avtal. Om du skulle invända mot hur vi hanterar dina personuppgifter kommer vi att göra en ny bedömning samt intresseavvägning och upphöra med behandlingen om det inte finns andra rättsliga skäl.

5. Informationssäkerhet

På Crescando är vi noga med säkerheten runt personlig information. Information lagras i säkra och Privacy Shield-certifierade (EU-godkända) servrar hos Google och Amazon, via vårt CRM-system SharpSpring. Endast personer med särskilda rättigheter kommer åt informationen, och alla är skyldiga att hålla informationen konfidentiell. I särskilda fall, och endast med ditt godkännande, kan vi dela information om dig med våra samarbetspartners som vi jobbar med för att tillhandahålla tjänster till dig.

6. Tillgång till information

Du har alltid rätt att begära ut informationen som vi har lagrad om dig. Du kan göra detta genom att kontakta oss på hej@Crescando.se Vi ser då till att du får en kopia på informationen vi har om dig, ett så kallat registerutdrag. För att kunna göra detta på ett säkert sätt kan vi be dig att verifiera din identitet. Vi skickar informationen digitalt till dig, såvida du inte begär något annat.

Du kan när du vill kontakta Crescando för att begära ut, korrigera eller få radera personlig information som vi har lagrad om dig.

7. Korrigering och borttagning av information

Om du anser att informationen vi har lagrat om dig är felaktig får du gärna kontakta oss så att vi kan uppdatera den. Information som vi inte längre har användning för raderas löpande. Om du vid något tillfälle inte vill att Crescando längre lagrar din information, är du välkommen att kontakta oss så raderar vi den.

8. När gäller denna Integritetspolicy?

Vår Integritetspolicy gäller för våra tjänster på Crescando webbplats och i våra egna kanaler såsom nyhetsbrev och andra digitala utskick. Vår webbplats innehåller länkar till andra webbplatser. När du väljer att besöka dessa gäller inte längre vår Integritetspolicy. Den här versionen av vår Integritetspolicy gäller från och med 18 maj 2018.

9. Uppdateringar

Vi kan komma att göra ändringar i vår Integritetspolicy för att förbättra och förtydliga innehållet i den. Du kan alltid få tillgång till den senaste versionen av vår Integritetspolicy på vår webbplats.

10. Kontakt och frågor

Om du har frågor om Integritetspolicyn och Crescando lagring och hantering av information, är du välkommen att  kontakta oss:

Crescando AB
Munkbron 3
104 25 Stockholm.
E-post: hej@Crescando.se