MARKETING AUTOMATION

Effektivisera kundresan med smart systemstöd

VAD ÄR MARKETING AUTOMATION?

Marketing automation är samlingsnamnet för det systemstöd som effektiviserar marknadsföringen och automatiserar företagets dialog med leads och kunder i olika marknadsföringskanaler.

Marketing automation hjälper till att fånga upp och identifiera leads, hålla koll på information om engagemang och på så vis kommunicera mer träffsäkert under kundens köpresa. Teoretiskt går det alltså att jobba med inbound marketing utan marketing automation. Men i praktiken blir det svårt att manuellt mäta sig med den träffsäkerhet och relevans systemet kan åstadkomma. Därför är begreppen ofta nära sammanflätade när vi pratar om modern B2B-marknadsföring i ett digitalt landskap.

Inbound marketing och marketing automation
boka konsultation call to action

NÄR BEHÖVER JAG ETT MARKETING AUTOMATION-SYSTEM?

När du har en kontaktbas som vuxit sig stor och du är redo att ta marknadsföringen till nästa digitala nivå för att förbättra och effektivisera extern kommunikation och intern leadshantering. Men det finns också skäl att komma igång med MA även om kontaktlistan inte är stor, om du ändå ställer om till att jobba med content och inbound. På så vis kan du säkra att mätbarhet finns på plats från första dagen och få en samlad bild av hur varje individuell köpresa ser ut — vilket ökar dina chanser att stänga affärer.

first-quote-purple

39% of B2B marketers use a marketing automation solution to support their content marketing activities.

– Content Marketing Institute/MarketingProfs, 2020

VI HJÄLPER DIG KOMMA IGÅNG MED MARKETING AUTOMATION

Crescando kan marketing automation! Vi har lång erfarenhet av att hjälpa B2B-företag att komma igång med inbound marketing och att utveckla arbetet med stöd av marketing automation. Vi är HubSpot partner och hjälper dig att välja vilka delar av systemet som är rätt för dina och ditt företags behov.

hubspot marketin automation

HUBSPOT
MARKETING AUTOMATION

Crescando är certifierad HubSpot-partner och hjälper dig hela vägen från att lägga din inbound strategi, onboarda dig i system till att löpande ta fram, implementera och följa upp dina inbound marketing-kampanjer. Antingen i HubSpots inkluderade CRM eller SalesHub om du har mer komplexa behov. Då får du ett integrerat systemstöd direkt från Inbound marketing-filosofins moder.

ERBJUDANDE MARKETING AUTOMATION

Vi hjälper dig hela vägen, från att implementera din marketing automation-lösning, så kallad "onboarding", till att ge löpande stöd längs vägen. Självklart stöttar vi också arbetet med att löpande planera, sätta upp och följa upp dina inbound marketing-kampanjer med marketing automation-stöd.

ONBOARDING

Kom igång effektivt med marketing automation. Vi hjälper dig konfigurera den lösning du valt, importera kontakter, sätta alla parametrar och skapa de mallar du behöver för att kunna jobba effektivt med marketing automation.

PRIS: Från 30 000 SEK

LÖPANDE STÖD

Med ett löpande stöd hjälper vi dig följa upp, utvärdera och kontinuerligt förbättra din MA-implementation. Vi hjälper dig nå dina mål och löser både strategiska och tekniska utmaningar som kan uppstå längst vägen.

PRIS: Från 6 500 SEK/mån

INBOUND-KAMPANJ

Låt ditt MA-system jobba! Utifrån en kampanjstrategi skapar vi landningssidor, tackbrev, tacksidor och CTAer. Vi skriver nurturing-brev och sätter sedan upp kampanjen i ditt marketing automation-system - och följer förstås upp arbetet löpande.

PRIS: Från 34 000 SEK

first-quote-purple

Det är lika relevant för mindre och mellanstora företag att ha en digital närvaro som för ett företag med miljardomsättning. Min erfarenhet av digitaliseringsresor är att det är viktigt att vara med tidigt i kundens köpresa. Gärna vara den som startar den!

– Kajsa Arvidsson, CMO Genexis
New call-to-action

MER OM INBOUND MARKETING PÅ INSPIRATIONSPORTALEN

Artiklar om B2B-marknadsföring

De 10 mest lästa inspirationsartiklarna 2023

I vår inspirationsportal delar vi tips, idéer och inspiration kring B2B-marknadsföring. De här artiklarna har läst flest gånger under 2023.

Läs vidare