MARKETING AUTOMATION

Effektivisera kundresan med smart systemstöd

VAD ÄR MARKETING AUTOMATION?

Marketing automation är samlingsnamnet för det systemstöd som effektiviserar marknadsföringen och automatiserar företagets dialog med leads och kunder i olika marknadsföringskanaler.

Marketing automation hjälper till att fånga upp och identifiera leads, hålla koll på information om engagemang och på så vis kommunicera mer träffsäkert under kundens köpresa. Teoretiskt går det alltså att jobba med inbound marketing utan marketing automation. Men i praktiken blir det svårt att manuellt mäta sig med den träffsäkerhet och relevans systemet kan åstadkomma och därför är begreppen ofta nära sammanflätade när vi pratar om modern B2B-marknadsföring i ett digitalt landskap.

Inbound marketing och marketing automation
boka konsultation call to action

NÄR BEHÖVER JAG ETT MARKETING AUTOMATION-SYSTEM?

Antingen när du har en kontaktbas som vuxit sig stor och du är redo att ta marknadsföringen till nästa digitala nivå för att förbättra och effektivisera extern kommunikation och intern leadshantering. Men det finns också skäl att komma igång med MA även om kontaktlistan inte är stor i sig, om du ändå ställer om till att jobba med content och inbound. På så vis kan du säkra att mätbarhet finns på plats från första dagen och få en samlad bild av hur varje individuell köpresa ser ut — vilket ökar dina chanser att stänga affärer.

first-quote-purple

39% of B2B marketers use a marketing automation solution to support their content marketing activities.

– Content Marketing Institute/MarketingProfs, 2020

VI HJÄLPER DIG KOMMA IGÅNG MED MARKETING AUTOMATION

Crescando kan marketing automation! Vi har lång erfarenhet av att hjälpa B2B-företag att komma igång med inbound marketing och att utveckla arbetet med stöd av marketing automation. Vårt marketing automation-erbjudande består av två alternativ: HubSpot och SharpSpring - vilken lösning som är den bästa beror på dina och ditt företags behov. Vi hjälper dig välja rätt.

hubspot marketin automation
sharpspring marketing automation

HUBSPOT
MARKETING AUTOMATION

Crescando är certifierad HubSpot-partner och hjälper dig hela vägen från att lägga din inbound strategi, onboarda dig i system till att löpande ta fram, implementera och följa upp dina inbound marketing-kampanjer. Antingen i HubSpots inkluderade CRM eller SalesHub om du har mer komplexa behov. Då får du ett integrerat systemstöd direkt från Inbound marketing-filosofins moder.

SHARPSPRING
MARKETING AUTOMATION

SharpSpring är ett snabbt växande Marketing automation-system för B2B. Vi erbjuder SharpSpring i samarbete med vår martech-partner Funnelbud och hjälper dig sjösätta inbound marketing-kampanjer hela vägen från strategi till uppföljning. Med SharpSpring får du deras CRM-verktyg på köpet och kan därför snabbt och enkelt komma igång med en integrerad lösning.

ERBJUDANDE MARKETING AUTOMATION

Vi hjälper dig hela vägen, från att implementera din marketing automation-lösning, så kallad "onboarding", till att ge löpande stöd längs vägen. Självklart stöttar vi också arbetet med att löpande planera, sätta upp och följa upp dina inbound marketing-kampanjer med marketing automation-stöd.

ONBOARDING

Kom igång effektivt med marketing automation. Vi hjälper dig konfigurera den lösning du valt, importera kontakter, sätta alla parametrar och skapa de mallar du behöver för att kunna jobba effektivt med marketing automation.

PRIS: Från 30 000 SEK

LÖPANDE STÖD

Med ett löpande stöd hjälper vi dig följa upp, utvärdera och kontinuerligt förbättra din MA-implementation. Vi hjälper dig nå dina mål och löser både strategiska och tekniska utmaningar som kan uppstå längst vägen.

PRIS: Från 6 500 SEK/mån

INBOUND-KAMPANJ

Låt ditt MA-system jobba! Utifrån en kampanjstrategi skapar vi landningssidor, tackbrev, tacksidor och CTAer. Vi skriver nurturing-brev och sätter sedan upp kampanjen i ditt marketing automation-system - och följer förstås upp arbetet löpande.

PRIS: Från 34 000 SEK

ATT VÄLJA MARKETING AUTOMATION-SYSTEM

När du ska välja marketing automation-lösning och system-licens spelar flera faktorer in i beslutet. Hur många kontakter som finns, vilket CMS och vilket CRM-system som används i företaget och inte minst vilka ambitioner du har för vad du vill få ut av arbetet med marketing automation. Är det primärt ett avancemang av ett email marketing-system? Eller är MA-satsningen en del i en större översyn av systemstödet? Behöver företaget se över CRM eller CMS i samma veva och har ni i så fall säljorganisationen med på tåget? Hur kommer sociala kanaler in i bilden? Och är strategin satt för hur ni vill jobba framöver?

Boka ett möte så hjälper vi dig hitta en marketing automation-lösning för just dina och ditt företags behov!

first-quote-purple

Det är lika relevant för mindre och mellanstora företag att ha en digital närvaro som för ett företag med miljardomsättning. Min erfarenhet av digitaliseringsresor är att det är viktigt att vara med tidigt i kundens köpresan. Gärna vara den som startar den!

– Kajsa Arvidsson, CEO Seliro Group
New call-to-action

MER OM INBOUND MARKETING PÅ INSPIRATIONSPORTALEN

Kostsamt för B2B-företag att inte börja med inbound marketing

Har du inte lyckats formulera anledningen till att ni ska börja med inbound marketing? Då hjälper vi dig! Här listas fyra goda anledning som raderar eventuella tvivel.

Läs vidare

Film och B2B – 15 tips som får rörliga bilder att lyfta

Det som tidigare kallades företagsfilm har idag blivit något annat. Mottagarnas förväntningar på de rörliga bilderna är stora och möjligheterna för dig att skapa någonting fantastiskt är obegränsade!

Läs vidare

Marknadsföring och försäljning åt samma håll

Marknadsföring och försäljning tillsammans i hela säljprocessen

Vid det här laget gissar jag att du som de flesta andra insett att B2B-kundens köpresa blivit allt mer digital! Men har du på riktigt satt dig ner och funderat över vad det betyder för ditt företag?

Läs vidare