MARKNADSSTRATEGI B2B

MARKNADSSTRATEGI FÖRANKRAD I AFFÄRSMÅLEN

Affärsdrivande marknadsföring handlar om att alla marknadsaktiviteter på ett tydligt och konkret sätt bidrar till företagets övergripande affärsmål. När B2B-kundens köpresa blir alltmer digital och en större del av informationsinhämtningen sker på nätet blir den digitala dialogen allt viktigare. En tydlig, dokumenterad strategi lägger grunden för smart inbound och content marketing, B2B-marknadsföring som får ditt företag att växa och göra mer affärer.
raphael_magnet_simple-blue_256x256

INBOUND MARKETING

Med inbound marketing attraherar du nya kunder med relevant innehåll som inspirerar och adderar värde under hela köpresan. Framgångsreceptet är en tydlig strategi, bra content och rätt verktyg för aktivering och digital leadsgenerering.

raphael_pen_simple-blue_256x256

CONTENT-STRATEGI

En tydlig content-strategi säkerställer att du tar fram content som intresserar, inspirerar och engagerar din målgrupp –  så att du kan bygga relationer som leder till mer affärer. Lär känna dina personas, sätt dina budskap och bestäm hur du bäst paketerar din berättelse.

raphael_light-bulb_simple-blue_256x256

THOUGHT LEADERSHIP

En position som kunskapsledare, Thought Leader, väcker intresse, bygger förtroende och utvecklar affären. Vi hjälper dig att lyfta fram det som gör ditt företag unikt och som hjälper dina kunder på deras resa.

raphael_package_simple-blue_256x256

VÄRDEERBJUDANDE

Har du en tydlig bild av hur ditt företags erbjudande hjälper era kunder lyckas i sin vardag? Ett välpaketerat värdeerbjudande är nyckeln till att kunna visa på hur produkter och tjänster adderar värde.

raphael_slideshare_simple-blue_256x256

MARKETING-SALES ALIGNMENT

För att lyckas i det digitala landskapet måste marknad och sälj dra åt samma håll. Sales and marketing alignment handlar om att hitta en gemensam målbild, enas om hur respektive roll ska bidra och att ha en plan för hur samarbetet ska se ut.

bulls eye

ACCOUNT BASED MARKETING

Fokusera din marknadsföring dit den gör mest nytta. Account Based Marketing ökar relevansen och träffsäkerheten i din kommunikation genom att vända sig till utvalda konton, befintliga eller potentiella kunder, istället för den breda marknaden.

MER OM MARKNADSSTRATEGI B2B

Crescando växer – välkommen Frida!

Säg hej till Frida Olsson, ny projektledare och marknadskonsult på Crescando! Content- och inbound marketing har varit på mångas läppar inom B2B-företag under de senaste åren, men enligt ”2018 B2B…

Läs vidare

Marknadsförarens nyårslöften – eller sanningen om ”Beach 2020”

Nytt år och nya möjligheter. Löften om en sundare livsstil lockar horder av nyfrälsta hälsoentusiaster till gymmen …

Läs vidare

Är du en missförstådd B2B-marknadschef?

Vill du hellre lyssna på inlägget, klicka här! Arbetar du på ett traditionellt B2B-företag där det finns förväntningar på att driva events och göra klassiska produktblad, samtidigt som du och…

Läs vidare

LÄS MER OM VÅRA ANDRA TJÄNSTER

Content Marketing B2B

Bygg relationer, varumärken och affärer med riktad kundkommunikation, digital marknadsföring och content marketing som engagerar.

Läs vidare

Digital marknadsföring B2B

Identifiera, kvalificera och konvertera fler leads till affärer med målinriktad leadsgenerering, rätt verktyg, tydliga mätpunkter och smart uppföljning.

Läs vidare

Utbildning & Workshops

Vidga vyerna, fyll på med kunskap och inspiration. Stärk företagets konkurrenskraft genom att ta dig och din marknadsföring till nästa nivå.

Läs vidare