CONTENT-STRATEGI

När 60 % av köpresan är digital – inspirerande content gör leads till kunder

VARFÖR CONTENT-STRATEGI?

Content marketing handlar om att erbjuda kunskap, inspiration och information som är relevant för dina kunder – och som hjälper dem hitta lösningar på sina utmaningar. På så sätt väcker du intresse, bygger förtroende och vinner i slutänden mer affärer.

Men hur ska du veta vilket innehåll du ska ta fram? En genomarbetad content-strategi ger svaret. Med utgångspunkt i kundinsikt och företagets värdeerbjudande lägger budskapsplattformen och den redaktionella planen grunden för arbetet. Så säkerställer du att din content-strategi blir till en investering – inte en kostnad.

Content-strategi
first-quote-purple

Chansen att lyckas med ditt content marketing-arbete är fem gånger så stor om du har en dokumenterad content-strategi än om du inte har det.

– 2018 B2B Content Marketing Trends North America: CMI

LÄGG GRUNDEN MED EN CONTENT-STRATEGI

Vi hjälper dig sätta din content-strategi som grund för hur arbetet med ditt unika innehåll ska löpa på. Vi jobbar tillsammans i workshopformat där du och kollegorna får stöd hela vägen. Från urvalet av målgrupp och hur budskapen ska formuleras till den redaktionella planeringen och efterföljande utvärdering.

1.
MÅLGRUPP – SEGMENT & PERSONAS

Även B2B-affärer görs mellan människor. En målgruppsbeskrivning omfattar därför både den typ av företag och organisationer ni vänder er till och vilka individer: beslutsfattare, påverkare och användare ni möter på vägen.

2.
TEMAN & BUDSKAPSPLATTFORM

Med en gedigen kundinsikt som grund blir det enklare att välja kommunikativa tema. Den taktiska budskapsplattformen följer köpresan och hjälper kunden längs vägen – från kundutmaning till erbjudande och lösning.

3.
REDAKTIONELL PLANERING

Den redaktionella planen tydliggör när och hur vilket material som produceras, publiceras och aktiveras.  En samlad bild av allt material på ett och samma ställe ger överblick och underlättar kompletteringar och uppdateringar.

4.
MÄTNING & UPPFÖLJNING

Nyckeln till att löpande kunna utveckla arbetet är att mäta, utvärdera och analysera vad som fungerar bra och vad som kan förbättras. Att sätta rätt KPI:er och processer för mätning och uppföljning är därför en viktig del av strategin.

Självklart kan vi också hjälpa dig att producera content. Läs mer om det här.

first-quote-purple

Det innehåll vi nu skapat kommer att fortsätta att generera leads under flera års tid. Vinsten blir därför ännu större i ett längre tidsperspektiv.

– Per Liljenberg, Sälj och Marknadschef på WeSafe

KONTAKTA OSS SÅ HJÄLPER VI DIG

Vill du veta hur vi kan hjälpa ditt företag ta fram en content-strategi? Hör av dig så berättar vi mer!

MER OM CONTENT-STRATEGIER PÅ INSPIRATIONSPORTALEN

Content marketing B2B: Har vi glömt bort HURet?

När det för några år sen blev känt att Kevin Spacey skulle hålla en avslutande keynote på det årets Content Marketing World höjde många ett förvånat ögonbryn.

Läs vidare

Content marketing: Så fångar du kundens verkliga behov

Ett huvudsakligt mål med content marketing är att vi vill hjälpa våra kunder att köpa. För att lyckas behöver vi förstå hur de tänker och agerar längs vägen.

Läs vidare

Stärk varumärket med content marketing

Stärk varumärket med content marketing

Med tanke på 95-5-regeln är det viktigt att bygga varumärke långsiktigt, och där spelar smart content marketing en stor roll.

Läs vidare