MARKETING-SALES ALIGNMENT

När 60 % av köpresan är digital måste marknad och sälj göra gemensam sak

VARFÖR MARKETING-SALES ALIGNMENT?

Det är allt tydligare hur en väsentlig del av professionella köpares resa sker på nätet och i digitala kanaler. Det betyder att dina kunder är alltmer pålästa innan de är beredda att träffa en säljare och ta en direkt dialog.

Det betyder i sin tur att marknad behöver dra ett allt längre strå till stacken i kunddialogen. Värdeskapande content har blivit allt viktigare för att väcka intresse och bygga förtroende. Och inte minst behöver marknad och sälj dra åt samma håll för att kundupplevelsen ska hänga ihop hela vägen. Sales and marketing alignment handlar om att hitta en gemensam målbild, enas om hur respektive roll ska bidra och att ha en plan för hur samarbetet ska se ut.

Inbound marketing modell
first-quote-purple

Det är viktigt att sälj och marknad jobbar tillsammans med tanke på hur mycket köpbeteendet förändrats de senaste åren. I den digitala värld vi lever i idag är kunden betydligt mycket mer påläst innan vi får kontakt. Här har vi en möjlighet att nå dem betydligt tidigare i köpprocessen med hjälp av content.

- Lena Backlund, Head of Corporate Marketing, Aditro

FÖRBÄTTRA SAMARBETET MELLAN MARKNAD OCH SÄLJ

Vi på Crescando har lång erfarenhet av att arbeta i gränslandet mellan marknad och sälj. Vi vet hur avgörande det är att marknad och sälj har samma bild av målgruppen och samma syn på hur man bäst förvandlar intressenter till kunder. Vi hjälper ditt företag att bygga broar mellan marknad och sälj som lägger grunden för närmare kunddialog och mer affärer. Några viktiga steg på vägen:

1.
KOPPLA ARBETET TILL FÖRETAGETS AFFÄRSMÅL

När inbound marketing-arbetet på allvar kopplas till företaget affärsmål får marknadsavdelningen per automatik en gemensam målbild med säljorganisationen. När marknad och sälj delar de övergripande målen blir det också enklare att sätta gemensamma KPI:er för inbound marketing-arbetet.

2.
SAMARBETA KRING KUNDINSIKT OCH CONTENT-PLANERING

Modern marknadsföring handlar om att företaget delar med sig av sina kunskaper och insikter för att väcka intresse och bygga förtroende på marknaden. Första steget är att enas om en gemensam kundbild. Det andra att komma fram till vilket innehåll som är relevant för målgruppen.

3.
ENAS OM EN PROCESS FÖR ÖVERLÄMNING AV LEADS

Målet med ett närmare samarbete är tillsammans säkra nya kunder och mer affärer till företaget. En viktig del är att marknad och sälj enas om vad som utmärker ett kvalificerat lead, vilka förväntningar som finns på information och överlämning och vad säljorganisationen har för ansvar efter det.

first-quote-purple

Organizations with tightly aligned sales and marketing functions experience 36% higher customer retention rates and 38% higher sales win rates.

– MarketingProfs, 2016

KONTAKTA OSS SÅ HJÄLPER VI DIG

Vill du veta hur vi kan hjälpa marknad och sälj att jobba smartare tillsammans? Hör av dig så berättar vi mer!

MER OM SAMARBETET MELLAN MARKNAD OCH SÄLJ PÅ INSPIRATIONSPORTALEN

Artiklar om B2B-marknadsföring

De 10 mest lästa inspirationsartiklarna 2023

I vår inspirationsportal delar vi tips, idéer och inspiration kring B2B-marknadsföring. De här artiklarna har läst flest gånger under 2023.

Läs vidare