#12 – Vad är marketing automation och hur kan du dra nytta av det?

B2B-podden om B2B-marknadsföring

Marketing automation handlar om det systemstöd som vi kan använda för att effektivisera marknadsföring och automatisera ett företags dialog med både leads och kunder men också internt inom företaget. Målet är att fånga upp och identifiera leads och att samla in och lagra information om deras engagemang på olika sätt för att sedan kunna kommunicera…

Läs mer