GRATIS BRIEFMALL

FÖR TYDLIGARE BESTÄLLNING AV MARKNADSFÖRINGSPROJEKT OCH KAMPANJER

Konkretisera dina behov i en tydlig brief.

Det är viktigt att du lägger ner tid för att sätta ramen för projektet för att minska risken för missförstånd, ouppfyllda förväntningar och utdragna projekt. En viktig del är att klargöra ansvarsfördelningen, alltså vem som gör vad.

Briefmallen är en grund som du anpassar till varje enskild aktivitet. Det är bara att lägga till och dra ifrån.

Briefen innehåller bland annat:

  • Syfte och mål
  • Uppdrag
  • Målgrupp/ICP och Persona
  • Aktivering
  • KPI
  • Budget

Ladda ner mallen nu och gör tydliga beställningar!

 

 

BRIEFMALL

Ladda ner briefmallen gratis