Aditro

Aditro

Aditro generar leads och bygger varumärke med content marketing

I över 50 år har Aditro varit ledande i utvecklingen av HR- och löneadministrativa tjänster. För ett par år sedan tog företagets marknadschef kontakt med oss på Crescando för att få hjälp med en content marketing-strategi. Försäljningen hade då under en längre tid varit riktad mot befintliga kunder – nu var ledningen redo att hitta fler nya kunder.

”För oss är content marketing ett viktigt verktyg inte bara för leadsgenerering utan också för att bygga och stärka vårt varumärke” – Lena Backlund, Head of Corporate Marketing, Aditro.

Eftersom Aditros säljprocesser är långa, ofta upp mot ett helt år, var det viktigt att underhålla kunddialogen i digitala kanaler. Aditro ville också hitta nya sätt att presentera produkter för potentiella kunder i olika steg av köpprocessen.  En målgruppsanalys blev grunden för arbetet och därefter utvecklades en budskapsplattform med fokus på olika teman som speglade kundernas olika utmaningar och som följde kundresan från början till slut. Bland annat gjordes kampanjer om GDPRs inverkan på lönehanteringen och generellt utbildande om lönesystem. Inom varje tema producerades guider, artiklar och kampanjbrev för att generera och vårda nya leads.

”I dagens digitala värld är kunden betydligt mer påläst innan vi får kontakt. Content marketing har blivit vårt sätt att nå dem tidigare i säljprocessen, och bygga relationer och förtroende långt innan det fysiska mötet.”

Förutom att content marketing-satsningen genererar nya sälj-leads har den fått en annan positiv effekt i den Aditros egna organisation. I en stor organisation kan det vara svårt för de anställda att hålla sig uppdaterade på vad alla avdelningar gör. Idag engagerar arbetet med Content marketing många inom företaget när de interna experternas kunskap kommer till nytta i framtagningen av materialet.

”Det har skapat en känsla av stolthet internt över företagets verksamhet, inte bara hos de som delar med sig av sin kunskap utan även hos de som läser. Här får man svar på många av sina frågor: Vad är det vi gör? Varför är det bra? Hur hänger allt ihop?”

Innehållet som tas fram löpande har gett Aditros medarbetare en bra helhetssyn över både kundbehoven och över företagets olika tjänster.

Dela:

VILL DU OCKSÅ HA HJÄLP?

Varmt välkommen att höra av dig så berättar vi hur vi kan hjälpa dig och ditt företag utveckla er B2B-marknadsföring!

KONTAKTA OSS