JLT Mobile Computers

JLT Mobile Computers

INBOUND MARKETING RÄTT MODELL FÖR JLT:s VARUMÄRKESRESA

I mer än 25 år har JLT Mobile Computers producerat stryktåliga datorer till utmanande miljöer som lager, hamnar, gruvor och jordbruk. Över 100 000 datorer sedan starten gör JLT till Sveriges största PC-tillverkare, med kunder utspridda över hela världen. Utifrån ett strategiskt beslut skulle hela företaget genomgå en stor förändring.

STRATEGI MED SLUTKUNDEN I FOKUS

JLT fattade ett strategiskt beslut – att gå från att vara en produkt- och hårdvaruleverantör som framförallt säljer via partners och återförsäljare till att få en närmare dialog med slutkund och dessutom kunna erbjuda tjänster. Per Holmberg, VD på JLT Mobile Computers Group berättar om strategiförändringen:

- Tidigare förde vi dialogen främst med våra återförsäljare, men nu vill vi också etablera en närmare dialog direkt med våra slutkunder. För att nå våra mål behöver vi förändra mycket samtidigt. I princip påverkas alla delar av organisationen. Men det är också viktigt att stå kvar på den grund vi byggt upp under 25 års tid, att utveckla stryktåliga mobila datorer. Nu bygger vi vidare på vårt produkterbjudande samtidigt som vi ökar tjänsteinnehållet. Bland annat ser jag att vi på sikt kommer erbjuda hardware-as-a-service, och då behöver vi förbereda för det nu.

För att kunna ställa om behövde bolagets marknadsstrategi omarbetas. Att sätta strategin, skapa en ny företagswebb med innehåll och systemstöd som stöttade det nya sättet att sälja och marknadsföra krävde extra händer och hjärnor. Det gjorde att man från JLT:s håll behövde hjälp.

Vi på Crescando har hjälpt JLT med strategiarbetet för inbound marketing, framtagning av ny företagssajt, uppsättning av marketing automation samt löpande contentproduktion för att successivt bygga upp köpresor på webben. Vi har även säkrat upp att sälj och marknad arbetar tillsammans samt fört diskussioner om relevanta KPI:er för att mäta och följa upp satsningarna.

first-quote-purple

För oss handlade det om att hitta en partner som förstod vår affärsmodell och vårt nya sätt att möta kunden, och som vi kände att vi kunde lita på.

– Per Holmberg, VD på JLT Mobile Computers Group
JLT kundresa

ÖKAD KUNDINSIKT - GRUNDEN FÖR ATT BYGGA RELEVANTA KÖPRESOR

Första steget till en övergripande marknadsstrategi var en workshopserie där medarbetare från ledning, produktutveckling, sälj och marknad deltog tillsammans med Crescando. Tillsammans borrade vi djupare i slutkundsmålgrupperna, genomförde kundintervjuer och pratade igenom samt dokumenterade det nya värdeerbjudandet. Vi spikade ett antal kommunikativa teman samt taktiska budskap syftar till att inspirera och addera värde genom hela köpresan. Att marknad och sälj delar kunskapen om kundernas köpresor är viktigt för att kunna kommunicera rätt budskap i rätt del av köpresan till rätt målgrupp.

>> Läs det innehåll som är framtaget och publicerat på bloggen.

first-quote-green

Att få buy-in på strategin är oerhört viktigt för att nå framgång. Att ta sig tid att tillsammans med medarbetare med olika roller i företaget som är lokaliserade på olika platser – från Växjö i Sverige till Montana i USA – har varit värdefullt och givande. Vi har börjat exekvera på strategin och det känns lovande då arbetet framåt blir enklare nu när strategin är satt och förankrad.

- Per Holmberg, VD på JLT Mobile Computers Group

 

I filmen kan du lyssna på när Per Holmberg berättar om den spännande resa och  transformation som JLT går igenom.

ATT FÅ IHOP SÄLJ OCH MARKNAD

Att sälj och marknad jobbar tillsammans är avgörande för att generera och förädla leads. För JLT har deras tydliga strategiska riktning varit viktig för att få sälj och marknad att komma närmare varandra.

- Alla medarbetare är väldigt engagerade och insatta i vart vi ska någonstans. Till exempel har säljteamet ett sälj- och marknadsmöte veckovis där man går igenom affärsmöjligheter, kunder och marknadsprojekt, och där man gemensamt bestämmer riktning för både sälj- och marknadsaktiviteter. Mötet är även ett forum för att ställa frågor och lyfta lärdomar. Med hjälp av Crescando har säljarna också fått en introduktion till LinkedIn. Hur man som säljare kan använda plattformen i sitt försäljningsarbete för att få bästa effekt, säger Per.

first-quote-purple

Att sälj och marknad jobbar tätt tillsammans är avgörande för att bestämma rätt målgrupp och säkra upp rätt budskap. Men, det är minst lika viktigt i aktiveringen - att nå ut med allt innehåll vi tagit fram.

– Per Holmberg, VD på JLT Mobile Computers Group

EN KONVERTERINGSOPTIMERAD FÖRETAGSWEBB

Som en del i det strategiska arbetet har hela jltmobile.com gjorts om. Från att vara en traditionell företagssajt till att bli en hubb för inbound marketing, byggd i WordPress och fullt integrerad med Marketing Automation-systemet Sharpspring. Den nya företagswebben lanserades januari 2020.

- En ny webbplats var ett strategiskt viktigt steg i förändringsarbetet mot ett mer lösningsorienterat erbjudande. Vi behövde uppdatera våra budskap, förbättra användarvänligheten och se till att den är intuitiv och enkel för både slutanvändare och återförsäljare. Det var också viktigt att öka konverteringen, det vill säga skapa fler affärsmöjligheter, och att få utväxling för det contentarbete som vi startade igång samtidigt som webbutvecklingsprojektet, säger Per.

>> Här kan du se JLT Mobiles nya företagswebb.

first-quote-green

Genom att skapa en digital plattform för att möta både slutanvändare och återförsäljare kommer vi närmare våra kunder samtidigt som vi stöttar vår säljorganisation. Genom att aktivera vår mångåriga kunskap och expertis hjälper vi våra kunder med deras utmaningar och problem.

– Per Holmberg, VD på JLT Mobile Computers Group

 

AKTIVERINGEN - ATT BYGGA THOUGHT LEADERSHIP OCH HJÄLPA KUNDERNA PÅ KÖPRESAN

På nya sajten publiceras löpande artiklar, case, filmer och guider som aktiveras i olika kanaler med syftet att driva nya och befintliga affärer men också hjälpa JLT att bygga varumärket. Att regelbundet skicka ut inspirationsbrev via email, dela innehåll i sociala media, skicka automatiserade email som triggas av aktiveter på webben och digital annonsering, är några exempel på hur JLT marknadsför och aktiverar sitt innehåll.

Dela: