Siemens

Siemens

SIEMENS HÅLLBARHETSKAMPANJ – FRÅN ETT UPPENBART VARFÖR TILL ETT KONKRET HUR

Samarbetet mellan Siemens och Crescando inleddes i början av 2021 med en kampanj om simulering och virtuell driftsättning för industrin. Därefter har de gemensamma projekten avlöst varandra med aktiviteter kring smarta sjukhus, Industrial Edge och digitala tjänster för läkemedelsbranschen.

Med över 1.400 anställda i Sverige har Siemens en ledande position inom industrisegmentet och spelar en avgörande roll för att samhället ska nå de globala hållbarhetsmålen. För att hjälpa sina kunder på vägen mot en mer hållbar verksamhet initierades en kampanj med syfte att förtydliga hur målen ska nås.

HÅLLBARHET ÄR EN SJÄLVKLARHET – MEN HUR?

Siemens har länge haft hållbarhet som en integrerad del i sitt DNA och verksamhet. Att ge industrikunderna möjlighet att driva hållbar tillväxt och utveckla sin verksamhet ligger i koncernens grunderbjudande. Allt fler företag tar numera också ett tydligt ansvar för att arbeta med hållbarhet på riktigt.

För att inspirera och konkretisera hur omställningen kan gå till i praktiken fick Crescando i uppdrag att leda arbetet med att ta fram Hållbarhetskampanjen 2022. Tillsammans med ett tvärfunktionellt team från Siemens mejslades kampanjen fram.

För att stärka det övergripande hållbarhetsbudskapet skulle kampanjen också presentera tydliga erbjudanden från olika affärsområden. Målet var att illustrera hur Siemens tjänster och produkter leder till ökad hållbarhet för kunderna genom att använda utvalda lösningar från de olika affärsområdena.

Varför hållbarhet är viktigt inser alla – nu var det HUR:ets tur att få träda in på scenen.

first-quote-purple

Vi valde att arbeta med Crescando för att få en erfaren partner som vårt bollplank och drivande part i utformningen av kampanjen för den svenska marknaden. Vi känner Crescando som en fokuserad B2B-byrå med en stark digital inriktning.

– Charlotta Målargård, Nordic Head of Marketing Communications

Pressbild Siemens

HÅLLBAR PÅ SJU MÅNADER – GÅR DET?

Efter en första analys tillsammans med ansvariga affärsenheter inom Siemens formulerades tre huvudspår för kampanjen:

  • Hållbarhet – Vad betyder hållbarhet just nu och framåt?
  • Konkretion – Hur gör företag för att praktiskt bidra till de globala hållbarhetsmålen?
  • Tidslinje – Vilket tidsspann vågar vi prata om? Hur snabbt går det att nå mätbara resultat?

Arbetet landade i ett övergripande kampanjbudskap:

Kan din verksamhet bli mer hållbar på bara sju månader?

 

first-quote-green

Drömmen hade varit att få kommunicera: Så blir du mer hållbar på sju månader. Eftersom det löftet är allt för svårt att garantera vände vi påståendet till en fråga: Kan din verksamhet bli mer hållbar på sju månader? Det outtalade svaret framgår dock tydligt: JA, det går och Siemens kan vara din partner på resan!

– Charlotta Målargård, Nordic Head of Marketing Communications

 

ÖKAD KÄNNEDOM OCH FLER LEADS I FOKUS

Målsättningen för kampanjen var lika delar att öka kännedomen om Siemens som en hållbar aktör och att generera nya leads. Ambitionen var att visa hur alla industriföretag kan bli mer hållbara redan idag genom att ta små steg i rätt riktning.

För att lyckas behövde kampanjen nå fram till delvis nya målgrupper som företags hållbarhetsansvariga, utöver de affärsansvariga Siemens normalt kommunicerar med.

Avsändare för att illustrera hur en organisation kan nå mätbara hållbarhetsresultat inom sju månader blev de tre olika affärsområdena Factory Automation, Process Automation och Motion Control. Från varje område presenterades tjänster som tydligt kunde uppvisa ett snabbt resultat inom hållbarhetsområdet. Samtidigt var det viktigt att väva samman budskapen med det övergripande hållbarhetsbudskapet.

first-quote-green

Ofta när vi arbetar med våra digitala kampanjer handlar det om ett affärsområde åt gången. Nu hade vi tre olika affärsområden och dessutom After Service och finansieringslösningar med budskap som skulle synkas till en gemensam helhet. Spännande och lärorikt för alla inblandade!

– Björn Jerlin, Digital Marketing Manager, Siemens

 

first-quote-purple

Vi ville vända perspektiven från att tidigare främst ha varit inifrån och ut till att nu bli ur kundens perspektiv. Det skulle genomsyra hela köpresan från annonsering till uppföljning. Via tre webbinarier fick tre olika kunder visa hur de arbetar med Siemens lösningar för att bli mer hållbara.

– Charlotta Målargård, Nordic Head of Marketing Communications

När kampanjen lanserades fick de tre inspirerande webbinarierna en boost av annonsering på LinkedIn och Google. Specialskrivna artiklar och anmälningslänkar delades i organiska och sponsrade inlägg liksom i riktade leadgen-annonser mot utvalda branscher. Native-artiklar publicerades i olika medier och distribuerades via epostutskick (EDR).

Samarbetet över avdelningsgränserna hos Siemens och med Crescando som extern partner gav en kreativ dynamik som satte fart på idéskapandet. Det blev en inspirerande resa där marknadsföringen plötsligt var något som alla inblandade involverades i.

Siemens aktivering i digitala kanaler
first-quote-green

Förutom att ha skapat en ny kampanjstruktur – som kommer kunna återanvändas i andra kampanjer framöver – och nått ett stort antal potentiella kunder och delvis nya ”personas” med budskapet har Siemens interna arbete stärkts under arbetet med kampanjen. Samarbetet mellan flera olika affärsområden har blivit mer naturligt och förståelsen för kopplingen mellan sälj och marknad har stärkts under resan.

– Charlotta Målargård, Nordic Head of Marketing Communications, Siemens

 

Dela: