3 råd om hur du förankrar inbound-tänket i din organisation

Förankra inbound marketing-arbetet

För att lyckas med content marketing och nå fram i bruset av all kommunikation, räcker det inte att bara marknadsavdelningen vänder på perspektiven. För att ge önskad effekt måste alla som har någon form av kontakt med yttervärlden på ditt företag förstå hur och vad de kommunicerar. Det måste först och främst finnas ett tydligt…

Läs mer