Så stärker KPI:er din marknadsföring

De allra flesta vet och kan skriva under på att marknadsföring är viktig för ett företags framgång. Det har däremot varit svårt att definiera exakt hur viktig den är då många marknadsaktiviteter, till skillnad från till exempel sälj, traditionellt sett har varit svåra att mäta. Idag ser det annorlunda ut. I och med att marknadsfunktionen…

Läs mer