SD Worx (Aditro)

SD Worx (Aditro)

CONTENT MARKETING GENERERAR LEADS OCH BYGGER VARUMÄRKE

I över 75 år har SD Worx (tidigare Aditro) varit ledande i utvecklingen av HR- och löneadministrativa tjänster. För ett par år sedan tog företagets marknadschef kontakt med oss på Crescando för att få hjälp med en content marketing-strategi. Försäljningen hade då under en längre tid varit riktad mot befintliga kunder - nu var ledningen redo att hitta flera nya kunder.

DIGITAL MARKNADSFÖRING STÖTTAR KÖPRESAN

Eftersom SD Worx säljprocesser är långa, ofta upp mot ett helt år, var det viktigt att underhålla kunddialogen i digitala kanaler. SD Worx ville också hitta nya sätt att presentera produkter för potentiella kunder i olika steg av köpprocessen.  En målgruppsanalys blev grunden för arbetet och därefter utvecklades en budskapsplattform med fokus på olika teman som speglade kundernas olika utmaningar och som följde kundresan från början till slut. Bland annat gjordes kampanjer om GDPR:s inverkan på lönehanteringen och generellt utbildande om lönesystem. Inom varje tema producerades guider, artiklar och kampanjbrev för att generera och vårda nya leads.

first-quote-purple

I dagens digitala värld är kunden betydligt mer påläst innan vi får kontakt. Content marketing har blivit vårt sätt att nå dem tidigare i säljprocessen, och bygga relationer och förtroende långt innan det fysiska mötet.

– Lena Backlund, Head of Corporate Marketing, SD Worx

ETT FOKUSERAT ARBETE SOM GER RESULTAT

first-quote-purple

För oss är content marketing ett viktigt verktyg inte bara för leadsgenerering utan också för att bygga och stärka vårt varumärke.

– Lena Backlund, Head of Corporate Marketing, SD Worx

Här berättar SD Worx marknadschef Lena Backlund om hur content blivit ett viktigt verktyg inte bara för leadsgenereringen också för att stärka företagets varumärke, både internt och externt:

CONTENT & INBOUND MARKETING

Förutom att satsningen på content marketing genererar nya sälj-leads har den fått en annan positiv effekt i SD Worx egen organisation. I en stor organisation kan det vara svårt för de anställda att hålla sig uppdaterade på vad alla avdelningar gör. Idag engagerar arbetet med content marketing många inom företaget när de interna experternas kunskap kommer till nytta i framtagningen av materialet. Innehållet som tas fram löpande har gett SD Worx medarbetare en bra helhetssyn över både kundbehoven och över företagets olika tjänster.

Här kan du se mer av SD Worx content 

first-quote-green

Vår satsning på content marketing har inte bara genererat leads utan även skapat en känsla av stolthet internt över företagets verksamhet, inte bara hos de som delar med sig av sin kunskap utan även hos de som läser. Här får man svar på många av sina frågor: Vad är det vi gör? Varför är det bra? Hur hänger allt ihop?”

– Lena Backlund, Head of Corporate Marketing, SD Worx

 

KAMPANJEN SOM SPOLADE BANAN INFÖR NAMNBYTET – FRÅN ADITRO TILL SD WORX

Innan Aditro blev SD Worx var målet att skapa en kampanj för att bygga kännedom och dra in flera potentiella kunder. Utmaningen som Aditro stod inför var att namnbytet skulle ske inom kort och vilket gjorde att man även ville passa på att göra en “heads up”: Snart blir vi SD Worx. Man ville också rikta sig till en persona man tidigare inte direkt hade kommunicerat med: CFO:er. Aditro tog kontakt med Crescando för att få hjälp med kampanjen – något vi givetvis ville hjälpa dem med!

 

EN KAMPANJ FRÅN AX TILL LIMPA MED ETT TVÅDELAT BUDSKAP

Eftersom SD Worx (Aditro) tidigare hade kommunicerat med HR-chefen gick vi i en workshop igenom personan "CFO" för att få en bättre förståelse för dennas utmaningar och triggers. Utifrån prioriterade personans "CFO" och "HR-chef" satte vi det övergripande temat: “En problemfri lönehantering” som i sin tur fram till kampanjbudskapet: En problemfri lönehantering – som bara fungerar – it just Worx! Ett budskapet som rimmar väl med både Aditro och SD Worx värdeerbjudande, och i slutklämmen – it just Worx! – en anspelning på det nya namnet. 

Utifrån personas och spikade budskap gjordes copy till en kampanjsida samt en redaktionell planering där valltifrån artiklar, guider, aktiveringsfilmer till värmande mejl för lead nurturing planerades upp. Eftersom Aditro sedan tidigare hade en mängd content för HR-chefen blev fokus att skapa innehåll till CFO:n – vissa äldre artiklar kunde återvinnas och lägga en ny tvist på, vilka då kunde då användas till både HR-chefen och CFO. 

first-quote-purple

Med kampanjens huvudbudskap: En problemfri lönehantering som bara fungerar: It just Worx! Vi vill förmedla att det är bättre att lägga ut vissa arbetsuppgifter på specialister så du får mer tid över till det som är viktigt. Därför gör vi som vi själva förespråkar: Outsourcar arbetet med att ta fram denna kampanj på specialister. 

– Maria Andreasson, Marknadschef, SD Worx Norge.

TRIGGA KONVERTERINGAR - AKTIVERINGSFILMER

 

Som en intresseväckare för kampanjen - det content som togs fram och i slutänden främjar fler konverteringar - gjordes korta aktiveringsfilmer på cirka 20 sekunder. Filmerna fokuserade på en känsla: Med SD Worx outsourcing-tjänster ordnar sig allting – it just Worx!

För att filmerna skulle fungera i Sverige, Norge och i Finland användes smart copy på svenska, norska och finska istället för tal -  det klipptes därefter ihop med musik.

 

>> Här kan du titta närmare på SD Worx content

first-quote-green

Vi upplever att beslutsfattarna inom lön- och lönetjänster skiljer sig åt mellan olika företag, beslutet är ca 50/50 mellan CFO och HR-chefen. Därför valde vi att anpassa innehållet för båda personas - eftersom de ofta triggas av olika saker.

– Maria Andreasson, Marknadschef, SD Worx Norge.

 

Dela: