Aidon

Aidon

MARKNADSFÖRING I TRE STEG GAV AIDON MÄTBAR FÖRBÄTTRING

Det finska energiföretaget Aidon hade med sina smarta mätlösningar etablerat sig som branschledare i både Norge och Finland. Inför utrullningen av nya elmätare i Sverige var ambitionen att stärka sin position i Norden genom att ta minst 30 % av marknadsandelarna i Sverige.

FRÅN STRATEGI TILL CONTENT MARKETING

För att nå de ambitiösa tillväxtmålen sökte Aidon en marknadsföringspartner för ett långsiktigt samarbete inom strategisk och operativ marknadsföring och PR. Efter en genomlysning av olika alternativ föll valet på Crescando.

Ett gediget strategiarbete inleddes, med fördjupade diskussioner om personas, målgruppsutmaningar och teman att kommunicera utifrån. Samarbetet har sedan fortlöpt i form av ett metodiskt arbete i den redaktionella processen med strategiarbetet som fundament. Fredrik Rex, VD för Aidon Sverige, berättar hur han upplevde starten på samarbetet.

- Crescando hade satt sig väl in i branschen och hade en djup förståelse för våra behov när de presenterade sitt förslag. Det gjorde även att vi upplevde att startsträckan var kort när arbetet väl drog igång.

first-quote-purple

De interna aktiviteterna Crescando har drivit igång är väldigt uppskattade. Det har bland annat bidragit till en utökad förståelse för våra personas och vad det innebär för hela affärsutvecklingen.

– Fredrik Rex, VD för Aidon Sverige

CONTENT-PORTALEN ENERGY ARENA

Allt content skapas från grunden och innefattar allt från tekniska whitepapers och kundcase med beskrivningar av verkliga projekt till samtal med branschorganisationer, opinionsbildare och beslutsfattare inom energibranschen. Crescando har även hjälp till i arbetet med design och kravställning för content-portalen Energy Arena, som fungerar som en central hub för det löpande marknadsföringsarbetet.

>> Här hittar du Aidon Energy Arena

first-quote-green

Vår marknadsföring har genomgått en mätbar förändring under tiden vi har jobbat med Crescando. Det gör att vi får en indikation på vad som fungerar och inte, vilket definitivt utgör ett roder för vad som ska kommuniceras utåt nu och i framtiden.

– Fredrik Rex, VD för Aidon Sverige

 

EN SKALBAR MARKNADSPROCESS I TRE STEG

För att öka kraften i marknadsföringen utgår Aidons aktiviteter från ett flöde i tre steg: producera, paketera och aktivera. Content-portalen gör materialet tillgängligt och genom det månatliga nyhetsbrevet och aktivering i sociala medier drivs trafiken tillbaka till portalen. Tillsammans bildar stegen en stark treenighet som ger Aidons marknadsföring framgångsrika resultat.

Dela: