Aidon

Aidon

Marknadsföring i tre steg ger Aidon mätbar förbättring

Det finska energiföretaget Aidon har med sina smarta mätlösningar etablerat sig som branschledare i både Finland och Norge. Inför utrullningen av nya elmätare i Sverige satte Aidon upp målet att stärka sin position i Norden genom att ta minst 30 procent av marknadsandelarna i Sverige. För att nå önskat genomslag på den svenska marknaden sökte Aidon en marknadsföringspartner för ett långsiktigt samarbete inom strategisk och operativ marknadsföring och PR.

”Hägvall & Sjöman (numera Crescando, reds. anm.) hade satt sig väl in i branschen och hade en djup förståelse för våra behov när de presenterade sitt förslag. Det gjorde även att vi upplevde att startsträckan var kort när arbetet väl drog igång.”  – Fredrik Rex, VD för Aidon Sverige

Ett gediget strategiarbete inleddes, med fördjupade diskussioner om personas, målgruppsutmaningar och teman att kommunicera utifrån. Samarbetet har sedan fortlöpt i form av ett metodiskt arbete i den redaktionella processen med strategiarbetet som fundament.

”De interna aktiviteterna Hägvall & Sjöman har drivit igång är väldigt uppskattade. Det har bland annat bidragit till en utökad förståelse för våra personas och vad det innebär för hela affärsutvecklingen.” 

Allt content skapas från grunden och innefattar allt från tekniska whitepapers och och kundcase med beskrivningar av verkliga projekt till samtal med branschorganisationer, opinionsbildare och beslutsfattare inom energibranschen. Hägvall & Sjöman har även bistått med hjälp i arbetet med design och kravställning för content-portalen Energy Arena, som fungerar som en central hub för det löpande marknadsföringsarbetet.

För att öka kraften i marknadsföringen utgår Aidons aktiviteter från ett flöde i tre steg: producera, paketera och aktivera. Content-portalen gör materialet tillgängligt och genom det månatliga nyhetsbrevet och aktivering i sociala medier drivs trafiken tillbaka till portalen. Tillsammans bildar stegen en stark treenighet som ger Aidons marknadsföring framgångsrika resultat.

”Vår marknadsföring har genomgått en mätbar förändring under tiden vi har jobbat med Hägvall & Sjöman. Det gör att vi får en indikation på vad som fungerar och inte, vilket definitivt utgör ett roder för vad som ska kommuniceras utåt nu och i framtiden.” – Fredrik Rex, VD för Aidon Sverige

Dela:

VILL DU OCKSÅ HA HJÄLP?

Varmt välkommen att höra av dig så berättar vi hur vi kan hjälpa dig och ditt företag utveckla er B2B-marknadsföring!

KONTAKTA OSS