San Sac Group

San Sac Group

BOLAGEN I SAN SAC GROUP KOM VARANDRA NÄRMARE MED GEMENSAM INBOUND-STRATEGI

San Sac Group är en global aktör inom avfallshantering och återvinning bestående av tolv bolag. I en bransch där produktmarknadsföring och traditionell marknadsföring har ett stadigt fotfäste såg koncernens ledningsgrupp ett behov av att framtidssäkra och fördjupa kunddialogen. Med ett pågående generationsskifte på marknaden där många kunder vill köpa på helt nya sätt såg man också en möjlighet att bryta ny mark med inbound marketing.

EN BUDSKAPSPLATTFORM UTIFRÅN MÅLGRUPPENS BEHOV

Fredrik Jaginder, CEO för San Sac Group, sökte hjälp hos Crescando för att sätta en ny gemensam digital strategi för San Sac-bolagen i Norden. Strategin tog utgångspunkt i en fördjupad målgruppsanalys utifrån segment och personas. Utfirån målgruppsanalysen utvecklades en budskapsplattform som var delvis gemensam för de olika företagen i gruppen men också anpassad utifrån de olika bolagens målgrupper, behov och förutsättningar.

Efter strategiarbetet fick Crescando fortsatt förtroende att implementera och operativt driva igenom strategin tillsammans med bolagen.

first-quote-purple

Det har varit fantastiskt kul att få jobba ihop med Crescando som har tagit oss till en helt ny nivå. Vi uppskattar att de både fört över kunskap och guidat oss i det digitala landskapet.

– Fredrik Jaginder, CEO för San Sac Group

TEAMWORK I HELA KONCERNEN

Från de olika bolagen har många medarbetare i olika roller varit involverade i projektet vilket också gjort att bolagen i gruppen kommit varandra närmare. Idag hjälper och stöttar man varandra och samarbetar i större utsträckning än tidigare. Mats Jonsson, marknadsansvarig på San Sac AB och Marie Pihlström, säljare är båda djupt engagerad i projektet och aktiva i att driva det framåt:

- Tidigare var vi väldigt produktorienterade och tänkte inifrån- och-ut. Nu delar vi med oss av vår och våra kunders kunskap. Vi ger tips, råd och inspirerar våra kunder att bli bättre på avfallshantering och återvinning, berättar Mats Jonsson.

first-quote-green

Vi på sälj har haft stor nytta av innehållet som vi har kunnat använda i kundmöten, i presentationer och i andra sammanhang. Det är bra att mäta alla insatser för att se vad som ger effekt och inte. Det digra arbete vi lägger ner ger flera positiva resultat – både hårda och mjuka värden.

– Marie Pihlström, säljare San Sac AB

 

CONTENT-PORTALEN SAMLAR ALLT INNEHÅLL

Ett viktigt led för att realisera den nya inbound-strategin har varit att skapa en gemensam content-portal www.avfallshantering.se. Idag fungerar sajten som nav för allt innehåll som produceras i koncernen. Vilket innehåll som ska produceras i de olika bolagen beslutas löpande vid månatliga redaktionsråd med sälj och marknadsrepresentanter från bolagen.

>> Här hittar du till San Sac Groups content-portal!

MARKETING AUTOMATION EN HÖRNSTEN I AKTIVERINGEN

För att aktivera det content som skapas och nå ut till målgrupp görs ett medvetet kanalval som idag består av bland annat e-postutskick; månatliga inspirationsbrev, riktade kampanjutskick, frekvent synlighet i sociala medier samt en successiv förflyttning från print-annonsering till digital annonsering.

Till sin hjälp i aktiveringen och analysarbetet har de olika bolagen i San Sac Group även ett marketing automation-system. Implementationen av SharpSpring marketing automation gjordes i nära samarbete med Crescandos teknikpartner Funnelbud.

first-quote-purple

Nu finns det ett tydligt fokus, struktur och processer på plats för att långsiktigt mäkta med att driva alla aktiviteter framåt.

– Mats Jonsson, marknadsansvarig på San Sac AB

 

first-quote-green

Vi är oerhört nöjda med den hjälp vi har fått som nu verkligen börjar ge resultat. Detta är ett av de bästa och roligaste projekten som vi har genomfört inom San Sac Group.

– Stefan Danesand, vd San Sac AB

 

Dela: