WeSafe

WeSafe

WESAFE MAXAR AFFÄRERNA MED INBOUND MARKETING

WeSafe är det proaktiva och kundfokuserade IT-företaget som säljer Microsofts molntjänster. Med fokus på sina kunder och på att göra dem mer framgångsrika syr WeSafe ihop, implementerar och utbildar sina kunder i Microsofts molnlösningar. Sedan företaget satsade på inbound och content marketing har kunder både blivit fler och större.

INBOUND ISTÄLLET FÖR TRADITIONELL FÖRSÄLJNING

Per Liljenberg, Sälj- och Marknadschef WeSafe berättar hur resan började:

- Vi hade märkt att våra säljare fick allt svårare att boka möten hos ”kalla” kontakter. Hela säljbudgeten slukades av några säljare som inte presterade särskilt många eller bra leads. Vi kontaktade Crescando på rekommendation från Microsoft. Rådet var att vi skulle pröva Inbound Marketing, något som skulle kunna bidra till mer leads och affärer. Så vi bestämde oss för att minska på antalet säljare och istället satsa helhjärtat på Inbound! 

first-quote-purple

Vi hade märkt att våra säljare fick allt svårare att boka möten hos ”kalla” kontakter, och bestämde oss för att minska på antalet säljare och istället satsa helhjärtat på Inbound!

– Per Liljenberg, Sälj och Marknadschef på WeSafe
first-quote-green

För oss var det viktigt att ta extern hjälp av någon som verkligen förstår hur och på vilket sätt du ska arbeta med inbound marketing. Många i företaget upplevde att inbound var ett luddigt begrepp och vi kunna känna ett visst motstånd från de individer som tidigare bara hade arbetat med traditionell försäljning.

– Per Liljenberg, Sälj och Marknadschef på WeSafe

NYA ARBETSSÄTT KRÄVER BUY-IN OCH BRA GRUND ATT STÅ PÅ

Efter att tidigare bara ha arbetat med traditionell uppsökande försäljning var inbound- och content marketing något helt nytt för IT-företaget. Samarbetet inleddes därför med en grundläggande workshop för att sätta inbound- och content marketing-strategin. En annan viktig del var att skapa en tydlig bild av både företagets målgrupp och marknadsföringsbudskap. WeSafe önskade dessutom hjälp med att ta fram en ny grafisk profil som bättre speglade bolagets värderingar och position på marknaden.

TILLVÄXTRESAN MED INBOUND MARKETING OCH TIPS TILL ANDRA FÖR ATT KOMMA IGÅNG

first-quote-purple

Mitt tips för att komma igång med inbound är att verkligen förankra och få alla i organisationen att sluta upp bakom målet att vi nu ska förändra hela vår sälj- och marknadsprocess.

– Per Liljenberg, Sälj och marknadschef på WeSafe

 

LÖPANDE PRODUKTION OCH AKTIVERING I DIGITALA KANALER

Över tiden har samarbetet utvecklats till att omfatta allt från strategisk rådgivning och löpande content-produktion till leadsgenererande kampanjer med fullt marketing automation-stöd. En annan viktig del är aktivering av alla kampanjer och content både i WeSafes egna digitala kanaler och köpta medier. Självklart ingår löpande mätning och uppföljning av alla aktiviteter för att säkerställa att arbetet bär frukt och bidrar till mer affärer.

WeSafe-3-1024x477
first-quote-green

Målet för oss var både att få in större kunder och att höja storleken på våra snittkunder. Arbetet med Inbound Marketing har bidragit till att våra största kunder nu är fem gånger så stora jämfört med tidigare. Vår snittkund är dubbelt så stor.

– Per Liljenberg, Sälj och Marknadschef på WeSafe

 

DUBBLAD FÖRSÄLJNING MED FÄRRE SÄLJARE

Per berättar om målen och vad inbound-resan har gett hittills:

- Målet för oss var både att få in större kunder och att höja storleken på våra snittkunder. Arbetet med inbound marketing har bidragit till att våra största kunder nu är fem gånger så stora jämfört med tidigare. Vår snittkund är dubbelt så stor. Genom att minska på antalet säljare kunde vi omfördela resurserna och satsa mer på marknadsföring. Detta har i sin tur resulterat i fördubblad försäljning.

Det som skiljer Inbound Marketing från en vanlig säljprocess är att allt det innehåll som vi nu har skapat, kommer att fortsätta att generera leads under flera års tid. Vinsten tror jag därför kommer att bli ännu större ur ett längre tidsperspektiv.

first-quote-green

Det innehåll vi nu skapat kommer att fortsätt att generera leads under flera års tid. Vinsten kommer därför att bli ännu större ur ett längre tidsperspektiv.

– Per Liljenberg, Sälj och Marknadschef på WeSafe

 

Dela: