WeSafe

WeSafe

WESAFE MAXAR AFFÄRERNA MED INBOUND MARKETING

WeSafe är det proaktiva och kundfokuserade IT-företaget som hjälper företag lyfta sin IT till molnet och utveckla sina affärer med hjälp av Microsofts molntjänster. Med fokus på sina kunder och på att göra dem mer framgångsrika syr WeSafe ihop, implementerar och utbildar dem i smarta IT-lösningar.

Grundat 2013 insåg företaget ett par år senare att man behövde hitta en ny modell för att kunna fortsätta växa i den takt och med den lönsamhet man ville. Samarbetet mellan WeSafe och Crescando inleddes sommaren 2017 med ambitionen att utveckla företagets marknadsföring med content och inbound marketing. Resultatet: både betydligt fler och större kunder i takt med att omsättningen mer än fyrdubblats till närmare 80 miljoner kronor 2022.

INBOUND ISTÄLLET FÖR TRADITIONELL FÖRSÄLJNING OCH KALLA SAMTAL

Per Liljenberg, medgrundare och ansvarig för sälj- och marknadsföring på WeSafe berättar hur resan började:

- Vi hade märkt att våra säljare fick allt svårare att boka möten hos ”kalla” kontakter. Hela säljbudgeten slukades av några säljare som inte presterade särskilt många eller bra leads. Vi kontaktade Crescando på rekommendation från Microsoft. Rådet var att vi skulle pröva inbound marketing, något som skulle kunna bidra till mer leads och affärer. Så vi bestämde oss för att minska på antalet säljare och istället satsa helhjärtat på inbound!

first-quote-purple

Vi hade märkt att våra säljare fick allt svårare att boka möten hos ”kalla” kontakter, och bestämde oss för att minska på antalet säljare och istället satsa helhjärtat på inbound!

– Per Liljenberg, Sälj- och marknadsansvarig WeSafe
first-quote-green

För oss var det viktigt att ta extern hjälp av någon som verkligen förstår hur och på vilket sätt du ska arbeta med inbound marketing. Många i företaget upplevde att inbound var ett luddigt begrepp och vi kunde känna ett visst motstånd från de individer som tidigare bara hade arbetat med traditionell försäljning.

– Per Liljenberg, Sälj- och marknadsansvarig WeSafe

NYA ARBETSSÄTT KRÄVER BUY-IN OCH BRA GRUND ATT STÅ PÅ

Efter att tidigare bara ha arbetat med traditionell uppsökande försäljning var inbound marketing och content marketing ett nytt koncept för IT-företaget. Samarbetet inleddes därför med en grundläggande workshop för att sätta den nya marknadsföringsstrategin. En viktig del var att skapa en tydlig bild av både företagets målgrupp och marknadsföringsbudskap. WeSafe fick också hjälp med att ta fram en ny grafisk profil som bättre speglade bolagets värderingar och starkt växande position på marknaden.

TILLVÄXTRESAN MED INBOUND MARKETING OCH TIPS TILL ANDRA FÖR ATT KOMMA IGÅNG

first-quote-purple

Mitt tips för att komma igång med inbound är att verkligen förankra och få alla i organisationen att sluta upp bakom målet att vi nu ska förändra hela vår sälj- och marknadsprocess.

– Per Liljenberg, Sälj- och marknadsansvarig WeSafe

LÖPANDE CONTENT-PRODUKTION OCH EN UPPDATERAD WEBB

Över tiden har samarbetet utvecklats till att omfatta allt från strategisk rådgivning och löpande content-produktion till leadsgenererande kampanjer. En viktig del har också varit den nya plattformen i form av en uppdaterad webbplats – med gott om utrymme att presentera det inspirerande och engagerande content som produceras. Webben är också fullt integrerad med stöd för marketing automation.

DUBBLAD FÖRSÄLJNING MED FÄRRE SÄLJARE

- Målet för oss var både att få in större kunder och att höja storleken på våra snittkunder. Genom att minska på antalet säljare kunde vi omfördela resurserna och satsa mer på marknadsföring. Arbetet med inbound marketing bidrog till att våra största kunder redan efter ett års arbete var fem gånger så stora som under tidigare år. Försäljningen hade dubblerats, förklarar Per.

När WeSafe stängde böckerna för 2022 hade försäljningen nått nya höjder och det snabbväxande IT-företaget omsatte närmare 80 miljoner kronor, en fyrdubbling från samarbetets start.

first-quote-purple

Det som skiljer inbound marketing från en vanlig säljprocess är att allt det innehåll vi nu skapat kommer fortsätta att generera leads under flera års tid. Vinsten kommer därför att bli ännu större ur ett längre tidsperspektiv.

– Per Liljenberg, Sälj- och marknadsansvarig WeSafe

EVERGREEN-KAMPANJEN – OM ATT GÖRA AVANCERAD TEKNIK ENKEL

2022 konstaterade WeSafe att deras kunder möttes av nya säkerhetshot. Lyckligtvis insåg man också att man med hjälp av de nya funktioner som lanserats i Microsofts plattformar kunde hjälpa kundföretagen adressera utmaningen. Målet blev att skapa ett erbjudande som skulle säkerställa att kundens hela IT-miljö ständigt var uppdaterad för maximal säkerhet, efterlevnad och produktivitet.

first-quote-purple

WeSafes vision är att göra det enkelt för företag att köpa avancerad teknik, med uppgraderingar och uppdateringar som en prenumeration. Genom att bygga på best-practice, skapa mallar och verktyg,  erbjuder vi kraftfulla lösningar på ett smart sätt, till lägre kostnad. Det ville vi få fram i kampanjen!

– Sofia Hägerklint, Marknadsansvarig WeSafe
Sofia Hägerklint_WeSafe 2.jpg

När fröet till Evergreen-erbjudandet var sått kontaktades Crescando för att hjälpa till att göra visionen till verklighet. Uppdraget: en kampanj som kunde generera så många kvalitativa leads som möjligt.

Projektet inleddes med en workshop för att mejsla fram budskapet för kampanjen med utgångspunkt i målgrupp och värdeerbjudande. Erbjudandet fick snart namnet Evergreen+, med symboliken att företaget alltid får den senaste versionen av tekniken genom en prenumeration och på så sätt kan hålla sin IT-miljö uppdaterad och frisk.

För att realisera kampanjen behövde WeSafe en kampanjsida med starka CTA:er och en strategi för att marknadsföra erbjudandet på ett effektivt sätt. Utifrån befintlig grafisk profil skapades ett uppdaterat kampanjmanér som visualiseras på kampanjsidan, i banners och bildannonser tillsammans med inspirerande copy.

DIGITAL AKTIVERING NÅR UT MED KAMPANJBUDSKAPET TILL RÄTT MÅLGRUPP

För att nå ut med kampanjen kompletterade vi aktiveringen i WeSafes egna kanaler som sociala medier och epost med köpt synlighet på Google och LinkedIn – allt med stöd för uppföljning och mätning i WeSafes marketing automation-lösning.

Riktade annonser på LinkedIn gav möjligheten till optimering av kampanjen genom A/B-testning med olika bilder, rubriker och aktiveringstexter. Utifrån en uppdaterad sökordsanalys marknadsfördes erbjudandet om Evergreen+ i form av Google Ads.

first-quote-green

Tack vare ett framgångsrikt samarbete med Crescando kunde vi snabbt och enkelt lansera vår Evergreen+kampanj med en stark landningssida, kraftfulla CTA:er och smart aktivering. Idag hjälper kampanjen oss mot våra mål med att generera kvalitativa leads och att i förlängningen hjälpa fler företag av alla storlekar nå sin fulla potential med hjälp av smarta IT-lösningar.

– Sofia Hägerklint, Marknadsansvarig WeSafe
Dela: