B2B-marknadsföring – till företag OCH professionella individer.

Strax efter min förra post (Sex skäl som gör B2B-marknadsföring unikt – och extra roligt! Del 1.) läste jag ett inlägg i LinkedIn-gruppen B2B Marketing. Temat för diskussionen ligger nära två av mina egna punkter: kommunicerar vi som B2B-marknadsförare med individer eller med företag? Och i vilken utsträckning ska vi  adressera beslutsfattarens känslomässiga relativt mer rationella sida? Inlägget…

Läs mer