Släppa loss medarbetarna i sociala medier – HUR ska det gå till?

”Jag anser att en stor fördel med sociala medier är att alla på företaget kan bli involverade i kommunikationen, från enskilda medarbetare till ledningsfunktioner. Detta skapar en både djupare och samtidigt bredare kommunikation, något som är svårt att uppnå med mer traditionella kanal.” Ulrik Böhm (numer InfoTorg) stod för en av många insiktsfulla reflektioner på…

Läs mer