Temat: den röda tråden som räddar oss från Content Marketing-utmattning

Om vi startar upp vårt content marketing-arbete utan en plan och tydlig inriktning är risken stor att initiativet inte blir långvarigt. Börjar vi blogga, twittra, skriva artiklar och dokumentera kundcase utan prioritering och fokus riskerar arbetet att svälla över alla gränser och snart bli ohanterbart. Resultatet blir utmattade och desillusionerade redaktörer samtidigt som chanserna att…

Läs mer

Reduce, reuse, recycle för hållbar content marketing

Reduce, reuse, recycle – att minska förbrukningen och istället återanvända och återvinna – har länge varit ledorden för ett mer hållbart konsumentbeteende. Sen vi var små har de flesta av oss lärt oss att vi genom att konsumera smartare och återvinna mer kan hjälpas åt att spara resurser och minska påverkan på den värld vi…

Läs mer