Hoppa till innehåll

En redaktionell kalender för ditt content marketing-arbete

Malin Sjöman

Det händer att vi träffar företag som arbetar redaktionellt med content marketing utan att ha satt strukturen och gjort en plan för sitt arbete. Bloggposter skrivs när andan faller på, kund-case produceras när säljorganisationen ropar tillräckligt högt, presentationer byggs dagarna innan ett event och whitepaper skrivs när behovet blir tillräckligt akut.

Möjligheterna med content marketing är många. Rätt hanterat hjälper den oss att väcka potentiella kunders intresse för det vi har att berätta, bygger förtroende för vårt företag och varumärke och hjälper köpare på resan från problem till lösning.

Utan en samlad plan är risken stor att arbetet blir ofokuserat, kostsamt och att det tar onödigt lång tid för organisationen att producera bra content. Risken finns också att bilden blir splittrad och inte bidrar till företagets försäljning, eller i värsta fall blir direkt negativt för varumärket. För att lyckas och nå framgång med din content marketing måste du planera, prioritera, delegera och följa upp arbetet.

Rådet är att ge content marketing-arbetet den status och uppmärksamhet det förtjänar med en uttalad plan och en redaktionell kalender. Den redaktionella kalendern är verktyget som hjälper dig ta kontroll över planeringen och företagets taktiska content marketing-aktiviteter. En gemensam plan som är tillgänglig för alla inblandade förenklar resursplanering, styrning och uppföljning av det löpande redaktionella arbetet. Med en plan maximerar du chanserna att producera bra, relevant innehåll till en rimlig kostnad och tid.

Så strukturerar du en redaktionell plan för content marketing

Hur du väljer att strukturera den redaktionella kalendern är givetvis en smaksak. Det viktiga är att det framgår vilket material som ska produceras, av vem och när. Rådet är att planen innehåller följande:

Övergripande tema och budskap: När du insett värdet av att arbeta metodiskt med olika kommunikativa teman och sammanhållna berättelser är det logiskt att gruppera planen och det innehåll som ska tas fram på samma sätt.

Material: Dokumentera i vilket eller vilka format berättelsen ska paketeras. Som ett skrivet kundcase? En film? En infografik? Ett webbinar? Eller en bloggpost? Kom ihåg att nästan allt content kan återvinnas och paketeras på flera olika sätt. När du paketerar om samma berättelse på flera olika sätt ökar du både räckvidden och frekvensen för din berättelse.

Persona: Vem är målgruppen för det content om ska produceras? Ju bättre du blir på att rikta ditt material till en eller ett begränsat urval av dina personas, ju större är chansen att du kan skapa relevant content som når fram till beslutsfattare och påverkare.

Fas: Hur vill du att ditt content ska hjälpa kunden genom  köpresan? Är målet att skapa material som uppmärksammar mottagaren på problem och förstärker utmaningar? Att inspirera till nya lösningar? Eller att få läsaren att förstå hur du och ditt företag kan bidra? Kategorisera allt material utifrån var i köpprocessen det hör hemma.

Ansvar: För att något verkligen ska hända är det viktigt att en utpekad person ansvarar för att materialet tas fram. Säkerställ att alla vet vem som har ansvar för respektive leverabel som ska produceras.

Input: Många gånger är det inte den som ansvarar för produktionen som sitter på expertkunskaperna, eller kundinsikterna som ligger till grund för det som ska kommunicera. Vem behöver komma med input för att materialet ska bli bra?

Kanaler: Att producera bra content är halva arbetet. Att se till att det blir tillgängligt och når fram till målgruppen är den andra halvan. Redan när du lägger planen för att skapa och paketera content, säkerställ att du också har en plan för hur det ska publiceras och delas. Dokumentera på vilka plattformar och i vilka kanaler materialet ska finnas tillgängligt.

Tid: Till sist behöver en redaktionell kalender givetvis också ha tydliga dokumenterade deadlines, både för när materialet ska vara klart och när det ska publiceras.

Det praktiska arbetet med planen

Med en redaktionell plan som i exemplet ovan är det givetvis viktigt att alla som ska ta del av planen och arbeta löpande med den har en tydlig och gemensam bild. Dels över hur de olika faserna i köpprocessen är definierade och dels vad de olika beteckningarna betyder. På samma sätt behöver de som ska arbeta med planen vara väl insatta i företagets personas och ha tillgång till en beskrivning av dem.

Ett råd är att den redaktionella planen tas fram och utvecklas gemensamt i ett löpande återkommande redaktionsråd under ledningen av en utpekad redaktör. I det dagliga arbetet är det den person som ansvarar för en viss leverabel som ser till att materialet produceras enligt plan. Redaktörens ansvar är att följa upp den totala redaktionella planen.

——

Läs mer om Content Marketing:

Vill du ha hjälp med hur du kan skapa en redaktionell kalender eller lägga grunden för ditt Content Marketing-arbete är du varmt välkommen att höra av dig!

Dela:

Kommentera

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *

 

Post Comments

Du kanske också gillar

När det för några år sen blev känt att Kevin Spacey skulle hålla en avslutande keynote på det årets Content Marketing World höjde många ett förvånat ögonbryn.

Läs vidare

Ett huvudsakligt mål med content marketing är att vi vill hjälpa våra kunder att köpa. För att lyckas behöver vi förstå hur de tänker och agerar längs vägen.

Läs vidare

Mer inspiration direkt i din inbox?

Fyll i din epostadress så håller vi dig uppdaterad.

Sök efter mer inspiration