PostNord Strålfors

PostNord Strålfors

POSTNORD STRÅLFORS VÄNDER PÅ DIALOGEN OCH KOMMUNICERAR UTIFRÅN KUNDENS UTMANINGAR OCH BEHOV

PostNord Strålfors är en nordisk aktör inom digitala och fysiska affärskritiska kommunikationslösningar för stora och medelstora organisationer. Med många kunder och leverantörer hanterar man dagligen stora kommunikationsvolymer och data som ska distribueras till rätt person i rätt kanal, i rätt tid.

Samarbetet mellan Strålfors och Crescando inleddes 2021 med ett strategiarbete följt av löpande content-produktion riktad till företagets B2B-kunder. Under 2022 initierade Strålfors ett nytt strategiskt affärsutvecklingsprojekt med målet att växla från mestadels produktfokuserad kommunikation till bransch- och lösningsfokus.

FRÅN PRODUKTFOKUS TILL FOKUS PÅ ATT ADRESSERA KUNDENS UTMANINGAR

Strålfors har traditionellt haft ett stort fokus på att kommunicera utifrån sitt starka erbjudande och sina produkter, många gånger med ett inifrån-och-ut-tänk. Nu såg man ett stort behov av att gå från den produktfokuserade marknadsföringen till att visualisera värdeerbjudandet utifrån kundernas behov och utmaningar.

Som hjälp i förändringsarbetet och i arbetet med att ta ett metodiskt grepp på marknadsföringen fördjupades samarbetet med Crescando. Uppdraget: att ta fram en struktur, arbetsprocess och leda arbetet, från strategi till färdig content- och kampanjproduktion i form av en ”blue-print” som lätt kan skalas till fler branscher och fokusområden över tid.

Christine Sandmark
first-quote-green

Vi har en historia av att prata om tekniska bitar och komplexa lösningar. Vi insåg att vi behövde en katalysator som kunde hjälpa oss att tänka nytt, en byrå som kunde ta oss hela vägen – från strategi till content-produktion och ta ansvar för resultatet av arbetet. Crescando kunde göra det!

– Christine Sandmark, Marknadschef Sverige, PostNord Strålfors

STRATEGISKT INITIATIV I NORDEN ÖKAR RELEVANSEN FÖR OLIKA BRANSCHER

2022 inleddes ett nordiskt, strategiskt initiativ med målet att göra Strålfors mer relevanta och över tid växa sin affär på ett antal utvalda branscher som alla kan ha stor affärsnytta av Strålfors erbjudande.

Målsättningen med projektet är att konkret visa att Strålfors kan bemöta kundföretagens utmaningar inom respektive bransch och utifrån detta kommunicera baserat på kundens förväntningar och behov, snarare än utifrån Strålfors produkter, tjänster och lösningar. På så sätt ville vi tydliggöra vilka branscher Strålfors är starkast inom och var man kan addera störst värde för att på sikt också kunna vidareutveckla sina lösningar till att bli mer branschspecifika.

Projektet inleddes med fokus på energibranschen där Strålfors redan har en etablerad position i hela Norden, med kunder som Skellefteå Kraft, E.ON, Norlys, AURA Energi och Öresundskraft.

En viktig hörnsten i strategiarbetet var modererade workshops med Strålfors medarbetare från marknad, sälj, produkt och affärsutveckling i Sverige, Danmark, Finland och Norge. I den korsfunktionella arbetsgruppen identifierades branschens viktigaste beslutsfattare och påverkare i form av personas, utmaningar och vilka passande värdeerbjudanden Strålfors kan leverera.

first-quote-purple

B2B-affärer är ofta långa och komplexa processer. Innehåll som utbildar och ger råd är otroligt viktigt för den som ska ta stora köpbeslut - när förtroendet mellan köpare och säljare i hög grad byggs digitalt. Nu jobbar vi tillsammans i Norden med att ta fram inspirerande innehåll för alla marknader som vid behov anpassas för respektive marknad.

– Ida Rivière Le Quement, Marknadschef Norden, Strålfors

Ida Riviere

CONTENT GENOM HELA KÖPRESAN

Med strategiarbetet som grund producerade Crescando content baserat på utmaningarna i form av ny branschspecifik sida på Strålfors webb, nya undersidor och artiklar, en nedladdningsbar guide som “leadsmagnet”, ett efterföljande nurturingflöde och säljstödsmaterial.

Med det gemensamma strategiarbetet som bas tas allt innehåll fram för samtliga fyra marknader med viss anpassning för respektive lands förutsättningar.

Det framtagna materialet aktiveras nu löpande i både egna och köpta kanaler som e-post, på LinkedIn och riktad display-annonsering i företagets fokuserade ABM-satsning.

Se Strålfors content för energibranschen här >>

 

first-quote-green

Vi måste verkligen förstå köpresan för våra kunder och arbeta för att kunna fånga intresse, stötta köpresan och stänga affärerna. Det handlar om att minska friktionen för kunden, göra det enkelt att hitta information, komma i kontakt med företaget och att bli kund. Här är rätt content otroligt viktigt. Och det är ett arbete vi måste göra tillsammans: marknad, sälj och produkt- och affärsutveckling.

– Christine Sandmark, Marknadschef Sverige, PostNord Strålfors

 

NYA ARBETSSÄTT OCH TIGHTARE SAMARBETEN FÖR ATT VÄXA AFFÄREN

Efter lanseringen av den första branschvertikalen fortlöper samarbetet med fokus på ytterligare prioriterade branscher utifrån den etablerade arbetsprocessen med personas, branschutmaningar och tydliga värdeerbjudanden.

Strålfors marknad, sälj och affärsutveckling jobbar tätt ihop vilket är en förutsättning för att fokusera marknadsföringen på att växa affären. De jobbar i samma process mot samma mål med fokus på intäkter och tillväxt. Nu kommunicerar Strålfors mer om värdet de kan erbjuda sina kunder än om sina lösningar.

first-quote-green

Vi har ett helt nytt sätt att arbeta hela vägen från strategi, affärsutveckling till marknadsföring och försäljning där vi jobbar mycket mer utifrån och in och med en mer sammanhållen kundupplevelse hela vägen.

– Christine Sandmark, Marknadschef Sverige, PostNord Strålfors

 

LYSSNA PÅ B2B-PODDEN FÖR MER INSPIRATION

Christine Sandmark har även gästat B2B-podden. I avsnittet delar hon sina erfarenheter och tankar kring marknadsföring och försäljning av mer komplexa produkter och tjänster och hur arbetet påverkas av den alltmer digitala köpresan. Christine ger också sina bästa råd till dig som B2B-marknadsförare som vill bli bättre på att få ihop hela kundresan, från marknadsföring till sälj.

>> Lyssna nu - och glöm inte prenumerera på B2B-podden!

Dela: