Sociala medier – centraliserad funktion eller delat ansvar?

Sveriges Annonsörer har genomfört en undersökning med målet att förstå hur svenska marknadsavdelningar ser på trender och rekryteringsbehov de närmsta två åren. Utifrån studien, som engagerat 161 marknads- och kommunikationschefer, lyfter Sveriges Annonsörer fram två trender som sticker ut. Ökade avkastningskrav på företagets marknadsinvesteringar toppar listan. 55 % av de tillfrågade anser att just ett…

Läs mer