Content marketing från digitalt till möten i verkliga livet

Definitionen av content marketing är: Att hjälpa våra potentiella kunder genom deras köpprocess genom att löpande erbjuda paketerad kunskap – ”content” – av värde för dem, med målet att vinna deras intresse och förtroende och i slutändan affären. Som marknadsförare är målet att 1. fånga upp det intresse och engagemang som våra potentiella kunder visar…

Läs mer