Vikten av bra text – Crescando blir ännu fler

Efter att nyligen ha välkomnat Wilhelm till teamet har det nu blivit dags för ytterligare förstärkning. Möt vår nya marknadskonsult Gustav Tranback. Utan bra innehåll fallerar din content marketing direkt, det hörs redan på namnet. Bra innehåll innefattar dock mer än bra innebörd. Självklart kan det tyckas att det är vad som sägs som är…

Läs mer