Hoppa till innehåll

Fyra huvudpersoner på din content marketing-scen

Susanne Hägvall

Vill du hellre lyssna på inlägget, klicka här!

För att kunna bygga varumärke, förtroendefulla relationer och så småningom skapa affärer med din målgrupp måste du vara relevant och konsekvent i ditt marknadsföringsarbete. För att lyckas med det behövs både rätt regi och rätt casting. Här är fyra huvudpersoner som kan hjälpa dig att forma och förstärka dina budskap.

1. Dina kunder – för att förstå och skapa förtroende

Den viktigaste källan för information och inspiration i ditt marknadsföringsarbete är dina kunder. Ambassadörerna i din marknadsföring. Men minst lika viktiga är de för att du ska kunna förstå och utveckla relationen med din målgrupp, dina personas. Det är genom dina kunder, befintliga och potentiella, du får verklig insikt om deras utmaningar, vad de drivs av och hur de gör sina vägval.

Att involvera kunderna i kan ske på olika sätt. Det vanligaste är att arbeta med kundcase i olika former, men det många missar är att en kundberättelse är så mycket mer än en kundreferens. Genom att lyfta fram dina kunders egna berättelser –inte bara se till att de lovordar dig i var och varannan mening – skapar du förtroende och trygghet hos andra i din målgrupp. Det leder också ofta till att det nästa gång blir enklare att rekrytera nya personer hos dina kunder som vill dela med sig av sina erfarenheter.

 En kundberättelse är så mycket mer än en kundreferens

Ett annat sätt att ge kunderna en av huvudrollerna är att be dem dela med sig av sin egen specialistkunskap. Det kan till exempel handla om att du, på ett företag som säljer affärssystem, vill beskriva utmaningarna på en ekonomiavdelning inom en viss bransch. Istället för att du själv berättar låter du intervjua en av dina kunder om deras utmaningar och framgångar i vardagen. På så sätt blir du mer trovärdig. Det visar också att du som leverantör är mån om att förstå dina kunder och hjälpa dem att adressera sina utmaningar. Många kunder uppskattar också att få berätta om problem de har löst eller nya smarta arbetssätt. Detsamma kan du naturligtvis även göra i samband med ett event genom att låta flera kunder dela med sig av sina erfarenheter, i till exempel en panel. Eller varför inte bjuda in någon av dina trogna kunder till ett webinar där de får berätta om sin utvecklingsresa. Det bidrar också till att stärka kundlojaliteten.

2. Dina medarbetare – för att fånga hela företagets kunskap

I content marketing-arbetet är hela företagets kunskap din resursbank och grunden i din marknadsföring. Såväl när det gäller insikterna om personas och budskap som när det är dags att producera content och aktivera det ni gemensamt skapat i olika kanaler.

Se experterna i din organisation som företagets primära kraftkälla. Det finns idag inte någon marknadsavdelning som klarar sig helt på egen hand. Du behöver ta hjälp av kollegor från olika delar av din organisation. Låt dem dela med sig av sin kunskap. Om de inte själva vill skriva eller prata publikt— intervjua dem. Be dem berätta om vanliga utmaningar, frågeställningar eller vilka nya trender de kan se inom sitt expertområde.

Då får du en bättre affärskoppling i ditt marknadsföringsarbete.

Genom att dra nytta av den specialistkompetens som finns inom ditt företag får du även en bättre leverans- och affärskoppling till ditt eget arbete. Att lyfta fram nyckelpersoner som normalt sett kanske inte kommer till tals uppskattas ofta och främjar också verksamhetsförståelsen internt.

Mer om hur du kan förankra content och inbound marketing-arbetet i din organisation kan du läsa här

3. Dina samarbetspartners – för att öka räckvidden och addera värde

Gemensam insats med gemensam vinning ger dubbelt genomslag. Vad kan du lära av dina samarbetspartners och vilket värde adderar de till ditt erbjudande? Säkerligen har ditt företag ett antal strategiska samarbeten som är viktiga för att kunna leverera mervärde till kunderna. Unika paketeringar eller add-ons som särskiljer er från era konkurrenter. Du kan göra mer än att bara presentera dessa som en del av ditt egna erbjudande.

Involvera dina samarbetspartners, beskriv storyn bakom, se det ur kundens synvinkel. Det intressanta är inte ATT ni har lagt till en massa mervärden, utan VARFÖR och HUR det hjälper dina kunder att bli bättre, smartare och nöjdare. Fokusera på att hitta en relevant koppling mellan ditt företag och din samarbetspartner som skapar en positiv känsla. Då bidrar partnerkommunikationen till att stärka förtroendet för dig som leverantör. Välj med omsorg och kom överens med din samarbetspartner vilka kommunikativa teman ni ska samarbeta kring.

Bygg partnerrelationer som stärker din kommunikation

Ett partnersamarbete som även omfattar marknadsföring tillför ofta ny värdefull kunskap om målgruppen. Insikter som du och ditt företag med stor sannolikhet kommer att få stor nytta av i det fortsatta marknads- och försäljningsarbete.

4. Oberoende opinionsbildare – för att bekräfta och förstärka

En fjärde huvudperson är de påverkare och opinionsbildare som finns i omvärlden och på din specifika marknad – en form av ”B2B-influencers”. Genom att lyfta fram just sådana, lite mer objektiva, talespersoner och källor tillför du ytterligare en dimension. Personer, eller organisationer, som målgruppen upplever trovärdiga och relevanta kan bekräfta och förstärka dina budskap.

Att arbeta med denna typ av källor och branschprofiler kan du göra på flera sätt. Du känner säkert redan till en eller flera personer inom din bransch som har profilerat sig som förespråkare för ett visst synsätt, trender, regelverk etc. Det kan till exempel vara en representant för en branschorganisation, en lokal profil inom ditt område eller någon som har gjort en studie som ligger i linje med vad ditt företag vill kommunicera. Eller någon som på annat sätt ofta talar om och klargör saker som ligger i linje med det område du och ditt företag brinner för. Ett aktuellt exempel som de flesta känner igen är införandet av GDPR-lagstiftningen våren 2018. Där citerades bland annat många jurister av företag som med sitt content ville förklara och förankra behovet av förändring. För att i nästa steg ge förslag på olika lösningar som skulle hjälpa till i förändringsarbetet.

Dra nytta av din omvärldsbevakning

Omvärldsbevakning har blivit en att viktigare del i marknadsföringsarbetet. Dra nytta av det genom att involvera trendanalyser och inslag från den allmänna debatten i content-arbetet. Det ger bra uppslag som också med fördel kan integreras med ditt PR-arbete.

Ett annat sätt är att arbeta målmedvetet med content curation. Håll dig uppdaterad på vad som skrivs och sägs inom ditt område. Välj ut källor och externt content som ligger i linje med de budskap och teman du vill förmedla. Gör ett selektivt urval av innehåll som kan belysa, förstärka eller tydliggöra det content som du själv producerar. Genom att referera till relevant content från andra intressanta källor fyller du både på din egen kunskap och stärker förtroendet för ditt företag som en källa av bra, värdefull kunskap och inspiration.

</A NAME=”lyssna”>
Vilka källor hämtar du information och inspiration från i ditt marknadsföringsarbete B2B? Berätta gärna hur rollbesättningen ser ut i din content-produktion. Kommentera gärna eller hör av dig direkt via mail!

Dela:

Kommentera

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *

 

Post Comments

Du kanske också gillar

När det för några år sen blev känt att Kevin Spacey skulle hålla en avslutande keynote på det årets Content Marketing World höjde många ett förvånat ögonbryn.

Läs vidare

Ett huvudsakligt mål med content marketing är att vi vill hjälpa våra kunder att köpa. För att lyckas behöver vi förstå hur de tänker och agerar längs vägen.

Läs vidare

Mer inspiration direkt i din inbox?

Fyll i din epostadress så håller vi dig uppdaterad.

Sök efter mer inspiration