Hoppa till innehåll

Innehållet är klart, nu då?

Gustav Tranback

Att producera bra innehåll är bara första steget i en lyckad content marketing-satsning. Utan intresseväckande paketering och väl genomtänkt aktivering faller tyvärr allt hårt arbete platt. Vi vet, tack vare lång erfarenhet, hur vanligt det är att allt för mycket krut läggs på att producera bra material och att aktiveringen sedan glöms bort. Vilket i slutändan bara blir dyrt och ineffektivt.

Content marketing utan paketering och aktivering kan liknas vid en konstnär som bara målar för sin egen behållning, eller en musiker utan intentioner att någonsin spela upp sina verk. I dessa fall kan det självklart vara fullständigt godtagbart att skapa för sin egen skull, men i de fall materialet har ett kommunikativt syfte är det katastrof. För ingen sysslar ju med content marketing för att själv kunna sitta och njuta av sina texter, poddar och filmer.

…ingen sysslar ju med content marketing för att själv kunna sitta och njuta av sina texter, poddar och filmer.

Paketering och aktivering

Tidigare i B2B-bloggen berörde vi ämnet Visual Content Marketing. Där förklarade vi vikten av att använda sig av bilder i B2B-marknadsföring. Precis som fallet är med nyhetsartiklar så kommer fler att läsa texten och ta del av det som sägs om de först lockas in av en intresseväckande bild. Här pratar vi alltså om att paketera innehållet på bästa tänkbara sätt. Genom att presentera texten med en, för ämnet, relevant och intressant bild ökar chanserna till att fler faktiskt kommer ta sig tiden att läsa.

Lika viktigt som hur materialet presenteras i form av bilder och layout är också var målgruppen nås av det. Trenden att fler och fler kundtidningar presenteras digitalt är ett tydligt bevis på vikten av detta. Möjligheten att samla till exempel artiklar, video och poddar på en och samma plattform ger mottagaren en mycket bättre upplevelse, vilket förbättrar chansen till att de också stannar kvar på plattformen och tar del av mer material. Den digitala plattformen ger möjlighet till att, på ett attraktivt sätt, väva samman allt material, och på så sätt skapa en paketerad helhet. Den här typen av digitala plattformar skapar också tillfälle att enkelt aktivera nytt material genom att länka relaterade artiklar, videor och poddar till varandra.

Vad händer sen då? Jo, när materialet är färdigt, bilder utvalda och allt är paketerat på ett intressant vis så måste ju den tilltänkta målgruppen också få nys om det. Om företaget redan har en redaktionell portal eller liknande så är det självklart att materialet ska upp där. Men med nytt material så vill man också nå nya personer, utöver de som redan känner till företaget. Det gäller alltså att aktivera materialet, det vill säga, få ut det.

Men med nytt material så vill man också nå nya personer, utöver de som redan känner till företaget.

Här är det väsentligt att välja vilka kanaler som ska användas baserat på vilka man vill ska nås. I det tidigare inlägget ”3 grundpelare att bygga din content marketing på” skriver vi just om detta och om vikten av att höras bäst, och inte mest. Det handlar alltså inte om att få ut ditt material på så många ställen som möjligt, utan snarare att nå ut i några utvalda kanaler på ett bra och genomtänkt vis. Genom att ha koll på var målgruppen finns och vilka besökare de olika plattformarna har kan aktiveringsinsatser sättas in där målgruppen är mest tillgänglig. Det kanske till exempel främst är Linkedin och Twitter som är relevanta sociala kanaler när det kommer till B2B-marknadsföring. Dock så finns ju personerna som ska nås av materialet också på Facebook, men där i en privat roll. Det är alltså ganska troligt att de skulle nås av materialet även på Facebook, men kanske mindre troligt att de skulle dela det vidare i sin privata sfär än i sin professionella. Det finns med andra ord alltid flera aspekter att ta hänsyn till när aktiveringskanaler ska väljas.

Uppföljning och analys

Att veta var det är bäst att kommunicera för att nå den önskade målgruppen kan dock vara svårt första gången. Därför är det otroligt viktigt att efter, och i samband med, aktivering mäta och analysera resultatet. Genom att analysera mottagandet av en aktivering blir det lättare att nästa gång uppnå ett bättre resultat. Med mer information om målgruppen kan det i framtiden göras än mer välgrundade kanalval och paketeringslösningar.

Att producera det faktiska innehållet är alltså bara en del av arbetet, minst lika viktigt är det som kommer sen.

Fördjupa dig i paketering och aktivering här:

Förankra ditt budskap med visual content marketing
Sex anledningar till att fler b2b-företag väljer digital kundtidning
3 grundpelare att bygga din content marketing på

Du är också varmt välkommen att höra av dig till oss på Crescando så guidar vi dig genom möjligheterna med den nya B2B-marknadsföringen!

Dela:

Kommentera

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *

 

Post Comments

Du kanske också gillar

Så här kommer du framåt med fyra vanliga utmaningar inom B2B-marknadsföring!

Läs vidare

Thought leadership handlar om att lyfta fram ämnen som är relevanta och av värde för din målgrupp. Här ger vi dig tre skäl att satsa på strategin.

Läs vidare

Mer inspiration direkt i din inbox?

Fyll i din epostadress så håller vi dig uppdaterad.

Sök efter mer inspiration