Thought leadership: att leda, påverka människor och vinna kunder

IT Services Marketing Association (ITSMA)  är en sammanslutning av marknadsförare från välrenommerade IT-företag såsom Cisco, HP, Nokia och Oracle. När organisationen i början av 2010 gjorde en inventering av vilka marknadsföringstaktiker medlemmarna förespådde skulle öka i betydelse under året toppade Thought Leadership listan. 77 %, dvs drygt tre fjärdedelar, av respondenterna pekade ut kunskapsledarskap som…

Läs mer

Egen undersökning – en guldgruva för din inbound marketing

Att genomföra en egen undersökning är kanske inte det första du gör i ditt content marketing-arbete. Det visar inte minst en färsk studie från amerikanska MarketingProfs om vilken typ av content som är bäst, där undersökningsrapporter hamnar i topp, tätt följt av video och annat rörligt material. Det kräver dock en del tid och engagemang, inte minst när…

Läs mer

5 skäl för ditt B2B-företag att överväga sociala medier

Det finns fortfarande en hel del B2B-företag som funderar kring sociala mediers vara eller icke vara i den egna kommunikationsmixen – och det är sunt! Som alltid finns det inget självändamål i att välja en kommunikationskanal framför den andra, inte ens sociala mediekanaler trots den uppmärksamhet de fått de senaste åren. Däremot kan det vara…

Läs mer