Några råd på vägen inför ditt nästa blogginlägg #2

B2B-bloggen spelar en viktig roll för att driva trafik, generera leads och stärka företagets position som kunskapsledare. För att nå igenom bruset med just din blogg är målmedvetet arbete, kontinuitet och god planering viktiga ingredienser. Det är det samlade intrycket som skapar värdet och upplevelsen av just din företagsblogg och som gör att läsarna kommer…

Läs mer

Utnyttjar du potentialen i din B2B-blogg?

Potentialen i din B2B-blogg

Bloggen har en central plats i B2B-marknadsföringen. Det är en egenägd kanal, en plats där du under friare former kan öppna upp för personliga reflektioner och bjuda in dina läsare att reflektera och bidra med egna kommentarer. B2B-bloggen spelar också en viktig roll i arbetet med driva trafik till din webbplats, generera leads och stärka…

Läs mer

10 sätt att låta dina kunder tala för dig i B2B-marknadsföringen

Fördelarna att arbeta med referenskunder och case i marknadsföringsarbetet är många. Det hjälper oss att förstå mer om våra kunder och deras förutsättningar och bidrar till en fördjupad kundrelation. Referenscase är också ett kraftfullt kommunikationsverktyg i säljprocessens alla steg: från att väcka intresse, inspirera till olika former av lösningar och etablera förtroende till att konkret presentera applikationer…

Läs mer