#12 – Vad är marketing automation och hur kan du dra nytta av det?

B2B-podden om B2B-marknadsföring

Marketing automation handlar om det systemstöd som vi kan använda för att effektivisera marknadsföring och automatisera ett företags dialog med både leads och kunder men också internt inom företaget. Målet är att fånga upp och identifiera leads och att samla in och lagra information om deras engagemang på olika sätt för att sedan kunna kommunicera…

Läs mer

#6 – Hur blir du en bra beställare mot byrå?

B2B-podden om B2B-marknadsföring

Ett byråsamarbete kan vara helt fantastiskt när allt klaffar men bli riktigt jobbigt om det inte fungerar som du hade hoppats. Många gånger är orsaken till ett kraschat samarbete att förväntningarna på vad som ska göras och varför inte är helt synkade. Andra gånger är rollfördelningen inte helt tydlig. I en väl fungerande relation mellan…

Läs mer

#5 – En egen podd som del av din B2B-marknadsföring

B2B-podden om B2B-marknadsföring

Det kan kännas som att alla vill ha en egen podd och att världen översvämmas av privatpersoner, influencers, medieproducenter och andra företag som lanserar poddar inom olika områden. Behövs det verkligen fler poddar? Och vad krävs för att en nischad B2B-podd ska tränga igenom bruset och få genomslag i målgruppen? I poddinslaget diskuterar Crescandos projektledare…

Läs mer

#4 – Är det någon skillnad mellan B2B och B2C kommunikation?

B2B-podden om B2B-marknadsföring

I takt med att den professionella köpresan blir allt mer digital närmar sig det online-beteende vi har i vår professionella roll det vi har som privatpersoner. Hur påverkar det hur vi som B2B-marknadsförare kommunicerar med vår målgrupp av leads och kunder? Påverkar förändringen hur vi behöver rikta våra budskap och vårt innehåll? Och försvinner skillnaderna…

Läs mer

#3 – Varför ska du använda personas?

B2B-podden om B2B-marknadsföring

Att använda sig av personas handlar om att skapa konkreta beskrivningar av fiktiva personer som är så lika de kunder företaget jobbar med som möjligt. På så sätt får vi en gemensam bild av de typindivider företaget vill nå fram till med sin marknadsföring. Genom att förstå deras behov, drivkrafter, utmaningar och beslutskriterier kan vi…

Läs mer

#2 – Hur hittar du rätt tonalitet i din B2B-kommunikation?

B2B-podden om B2B-marknadsföring

I kommunikations- och marknadsarbetet är det lätt att allt fokus hamnar på vad vi vill kommunicera. Men i slutändan är det ofta lika viktigt hur vi gör det. Vad använder du för ord och stil när du försöker nå ut till dina kunder? Matchar ditt företags personlighet med hur du låter? I poddinslaget diskuterar Maria…

Läs mer

Podd: Marknadschefens förändrade roll

Att sälj och marknadsföringslandskapet har förändrats råder det ingen tvekan om. Digitalisering och förändrade köpbeteenden driver på förändringen och därmed behöver också marknadschefens roll förändras. Keith Ferrazi skrev nyligen en artikel The New Pressures Facing CMOs and How to Overcome Them, publicerad i Harvard Business Review. 2006 skrev tre tungviktare inom sälj och marknadsföring; Philip…

Läs mer